Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt äldreboende i Söndrum planeras och ett nytt korttidsboende med möjlighet för hospice utreds

Hemvårdsnämnden ställde sig idag, den 30 augusti, positiva till planförslaget som tagits fram för Bergsgård 1:6 m.fl. Ranagård där det bland annat planeras för ett nytt äldreboende med cirka 60 platser i Söndrumsområdet.

Med en ökad andel äldre kommuninvånare i Söndrum, finns ett stort behov av ett nytt äldreboende i närområdet. Prognosen över Söndrum, Gullbrandstorp och Vapnö visar ett behov om cirka 150 platser redan år 2022. I dag finns det 48 platser på Pålsbo äldreboende vilket ger ett teoretiskt underskott på cirka 100 platser i Söndrum med omnejd.

I detaljplanen finns en 9200 kvm stor tomt reserverad för äldreboendet. Det går att bygga boendet i tre hela plan med teknik, förråd och motsvarande på ett fjärde vindsplan. Nämnden bedömde att föreslagen plats för äldreboendet med närhet till såväl torg som grönområde är mycket positiv och ger möjlighet att bygga ett modernt äldreboende med fina utemiljöer.

Kommunfullmäktige har i Planeringsdirektiv 2018-2020 anslagit medel för ett äldreboende med färdigställande 2022.


Nytt korttidsboende med möjlighet att bedriva hospice utreds


Majoriteten i hemvårdsnämnden beslutade att ge hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att bedriva hospice i Halmstad. Detta med anledning av resultat från tidigare invånardialoger och Femklöverns planeringsdirektiv för 2018-2020 där avsatta investeringsmedel för ett korttidsboende med färdigställande 2020 finns. I samband med att ett nytt korttidsboende byggs i närheten av sjukhuset ska även möjligheten till att starta ett hospice utredas.


Äldrelägenheter för 65+ på Andersberg och i Simlångsdalen


Hemvårdsnämnden godkände en tillfällig dispens för personer som fyllt 65 år och äldre, att kunna ställa sig i kö till äldrelägenheterna på 109:an i Andersberg och på Ljungblomman i Simlångsdalen. Totalt finns det 11 olika äldrelägenhetsboenden i Halmstad och flera av dessa har långa köer och väntetider. Samtidigt finns det periodvis lediga lägenheter i Simlångsdalen och Andersberg där köerna inte är lika långa. Genom att sänka ålderskriteriet kan fler personer som är i behov av denna boendeform nu ställa sig i kö. Den tillfälliga dispensen gäller bara i Simlångsdalen och Andersberg och börjar gälla från och med den 15 september och ett år framåt.


Pridebakelser till alla äldre


Lördagen den 9 september serveras pridebakelser till dessert på alla äldreboenden och seniorrestauranger. Det är hemvårdsnämnden som står bakom idén i samarbete med hemvårdsförvaltningen och servicekontoret. Bakelsen serveras för att uppmärksamma och fira Halmstad Pride 2017 som äger rum samma dag.