Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny och mindre organisation kring ensamkommande barn

Den förändrade flyktingsituationen gör att Halmstads kommun och socialförvaltningen nu anpassar sin organisation för ensamkommande. Antalet ensamkommande under 2016 var sju medan det var 300 under 2015

 Socialnämnden gav inför 2017 avdelningen för ensamkommande barn i uppdrag att anpassa sin verksamhet med interna boenden. Anpassningen ska ske inom den ekonomiska ramen för statliga ersättningar som migrationsverket betalar ut.

Det har gjorts en utredning och en översyn av avdelningens interna HVB (Hem för vård eller boende) och stödboenden. Dessutom har en översyn av avdelningens myndighetsdel med socialsekreterare genomförts.


Under utredningen har en genomlysning gjorts av de ensamkommandes sammansättning då det gäller åldersfördelning och behov av insatser. Detta påverkar planeringen av antal platser inom de interna HVB och stödboendena. Ett resultat av utredningen är att vi behöver organisera om när det gäller antalet HVB och stödboenden. Detta utifrån behov och hyresavtal för åren 2017 till 2019.


Utifrån ersättningen från migrationsverket måste antalet anställda minska från drygt 90 tjänster till en ram på cirka 55. Men det kommer inte att fungera bemanningsmässigt och utredningen har landat på cirka 65 tjänster.


Ingen sägs upp
Arbetet med att bygga den nya organisationen pågår och samtidigt kommer övertaliga medarbetare erbjudas nya jobb inom förvaltningen.
Det sker också omvandling av boendena, från HVB till stödboenden.

–Det är viktigt att påpeka att även om vi kommer att ha en övertalighet så kommer vi inte att varsla någon. Alla kommer att erbjudas nya arbetsuppgifter inom socialförvaltningen, säger Christel Lood, tf avdelningschef för ensamkommande barn.