Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya avgifter för trygghetslarm

En enig hemvårdsnämnd fattade på onsdagen beslut om en successiv höjning av avgifterna för trygghetslarm. 2018 höjs avgiften med 45 kronor per månad till en total månadsavgift på 269 kronor. Förändringen berör drygt 400 kunder som i dag inte når upp till maxtaxan.

2014 beslutade regeringen att arbetet med digitalisering av trygghetslarm skulle prioriteras med målsättning att alla kommuner ska ha gått över till digitala larm senast 2016. I Halmstad har hemvårdsförvaltningen ersatt alla analoga larm med digitala lösningar hos samtliga 2 162 kunder. Ytterst handlar övergången från analoga till digitala larm om att säkerställa att hemvårdsnämnden även fortsättningsvis ska kunna erbjuda kunden ett trygghetslarm, men med högre kvalitet än tidigare. Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan, vilket gör att 80 procent av kunderna inte berörs av höjningen.

Avgiften höjs successivt

Vid digitala trygghetslarm står hemvårdsnämnden för abonnemangen, något kunderna fått stå för själva tidigare. Det innebär att det blir ett billigare alternativ för kunden än om kunden köpt abonnemang på den öppna marknaden. Här reduceras kostnaden för kunden medan kostnaderna för hemvårdsnämnden ökar. För att täcka de ökade kostnaderna för hemvårdsnämnden behöver avgiftsnivån för trygghetslarm justeras.

Högre kvalitet och säkerhet

Trygghetslarm tillhandahålls genom biståndsbeslut och beviljas de kunder som har behov av extra trygghet i vardagen. Kunden kan genom att trycka på larmet snabbt komma i kontakt med personal på trygghetslarmcentralen och få hjälp.

- Eftersom de analoga telefoninätverken är på väg att försvinna måste också trygghetslarmen bytas mot digital teknik. Med digitala trygghetslarm kan vi erbjuda våra kunder larmsystem med högre kvalitet och högre säkerhet än tidigare, exempelvis funktionstestas de digitala trygghetslarmen ett par gånger per timme, säger Ann-Charlott Mankell (M) ordförande och Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

På onsdagens sammanträde beslutade hemvårdsnämnden om en successiv höjning av avgifterna fram till år 2020. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Fakta - Avgifter för trygghetslarm

År 2018 sker en höjning med 45 kr/månad som avser abonnemangskostnad, total trygghetslarmsavgift 269 kr/månad

År 2019 indexhöjning motsvarande 23 kr/månad, total trygghetslarmsavgift 292 kr/månad

År 2020 indexhöjning motsvarande 23 kr/månad, total trygghetslarmsavgift 315 kr/månad

År 2021 regleras trygghetslarmsavgiften enligt ordinarie index