Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstads kommun ska vara med och LEDA Sveriges digitala utveckling inom e-hälsa

Halmstad har som en av tio kommuner valts ut att vara med och leda Sveriges digitala utveckling inom hälsa och omsorg. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som valt ut kommuner med stora ambitioner och erfarenheter, samt komptetens inom e-hälsa, att delta i projektet ”LEDA - för smartare välfärd”.

SKL har, i samarbete med Vinnova, startat förändringsledningsprogrammet LEDA-för smartare välfärd, för att öka kvalitén och takten i införandet av digitala lösningar inom omsorgen. Syftet är att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör en digital utveckling, och vad som kan stå i vägen. Tanken är att de deltagande kommunerna ska lära av varandra och utvecklas vidare. Alla kommuner har haft möjlighet att söka till programmet och intresset har varit stort med 71 ansökningar.

Halmstads kommun och hemvårdsförvaltningen har valts ut bland annat på grund av förvaltningens goda planeringsprocess. Den bygger på omvärldsbevakning, analys och förankring, innan riktningen för kommande år och satsningar tas. SKL lyfter också fram förvaltningens erfarenhet av att samarbeta med stadsnät och bostadsbolag i frågor kring e-hälsa. Även förvaltningens samverkan med Hälsoteknik och fokus på morgondagens hemtjänst lyfts fram.

– Det känns spännande och det är verkligen en fjäder i hatten att vi blivit utvalda. I en framtid med stora utmaningar och med en åldrande befolkning, ser vi digitala tjänster och e-hälsa som ett viktigt komplement och möjlighet att utveckla verksamheten för att kunna förbättra för våra äldre. Hemvårdsförvaltningen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som står rustade för att möta nya behov och krav från invånarna, säger förvaltningschef Jennie Vidal.

Programmets slutmål är att gynna utvecklingen i alla Sveriges kommuner, framförallt genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik.

Bakgrund

SKL skriver att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Samt för att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen.

Programmet kommer att knyta till sig den bästa av expertis från akademin, offentlig och privat sektor för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet. Under tiden som programmet samlar på sig erfarenheter är avsikten att sprida dessa brett i hela det offentliga Sverige och internationellt.

Slutmålet är att gynna utvecklingen i alla kommuner, genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik.