Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Friskare medarbetare på hemvårdsförvaltningen

Arbetet med hälsofrämjande insatser har givit resultat. Bland annat har förflyttningsteknikutbildning, ledarskapsutbildning och hälsosamtal bidragit till den positiva utvecklingen.

Frisktalet, det vill säga andelen medarbetare som inte har någon sjukfrånvaro alls, har ökat från 32 till 40 procent. Det visar hemvårdsnämndens första delårsrapport för 2016 där man jämfört med samma period förra året. Samtidigt satsar nämnden ännu mer på hälsofrämjande insatser.

Hemvårdsnämnden har avsatt extra medel för det hälsofrämjande arbetet under 2016. Aktiviteterna pågår fortlöpande under året på flera olika sätt, bland annat genom samarbeten med Region Halland, Previa och Försäkringskassan. Förflyttningsteknikutbildningen som nu sker ute på plats på enheten är en annan framgångsfaktor. Att som förflyttningsinstruktör finnas med i det dagliga arbetet och ser hur den enskilda medarbetaren arbetar och kan på plats ge tips uppskattas mycket hos personalen. Hälsoinspiratörerna vars syfte är att stötta och inspirera medarbetare och chefer till att arbeta aktivt med hälsofrämjande aktiviteter, är en annan viktig insats, och den kommer att fortsätta utvecklas.

- Vår satsning på hälsofrämjande arbetssätt är av yttersta vikt för att öka hälsotalen bland vår personal. Därför måste vi fortsätta satsa på insatser som hjälper vår personal att må bättre säger, Ann-Charlott Mankell (M), hemvårdsnämndens ordförande.

Som en del av den fortsatta satsningen ska hälsosamtal kopplas till personalens medarbetarsamtal. Till hösten ska chefer utbildas i hur man för ett hälsosamtal, och tanken är att de första hälsosamtalen ska hållas till våren. Syftet med hälsosamtalen är att de i kombination med övriga hälsofrämjande insatser ska höja medarbetarnas medvetenhet. Enhetscheferna utvecklande ledarutvecklingsutbildning som kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Andelen långtidssjukskrivningar har ökat under årets första del. En anledning till ökningen är bland annat Försäkringskassans nya regler, där den bortre gränsen för sjukskrivning togs bort den 1 februari.

- Vi måste fortsätta satsa på åtgärder som gör att frisktalet fortsätter öka, säger Rose-Marie Henriksson (S), hemvårdsnämndens vice ordförande.