Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt intraprenad på Vallås äldreboende

Hemvårdsnämnden beslutade på onsdagens möte att förlänga den befintliga intraprenaden på Vallås äldreboende till 2020. Det betyder att medarbetarna även fortsättningsvis ska driva verksamheten som en avgränsad enhet med större självständighet.

Vallås äldreboende drivs idag enligt driftsformen intraprenad. Det innebär att boendet är en avgränsad enhet med ökad självständighet inom Halmstads kommun. Genom en överenskommelse med hemvårdsnämnden har medarbetarna fått ett större ansvar för verksamhet, ekonomi samt personal.

– Intraprenad är ett spännande sätt att driva ett äldreboende på och som vi gärna ser mer av. Ökat ansvar och större delaktighet värdesätts högt av medarbetarna och höjer därför kvalitén. Det kan vi framförallt se i Vallås goda resultat och låga sjuktal, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsförvaltningen.

Medarbetarna som representerar intraprenaden har i en intresseanmälan uttryckt att de vill förlänga den nuvarande överenskommelsen som går ut i oktober. Efter att ha behandlat ärendet, beslutade nämnden enhälligt att förlänga överenskommelsen till och med 31 december 2019.

– Vi vill tillsammans skapa en arbetsplats där alla medarbetare är delaktiga i beslut som rör verksamheten. Vårt fokus är att se kundens behov och arbeta med socialt innehåll och aktiviteter, säger Maria Malmsten, intraprenadföreträdare och enhetschef på Vallås äldreboende.

– Detta är ett lysande exempel på hur vi kan arbeta på ett kreativt sätt inom kommunen. Med flexibilitet och nytänkande kan vi öka kvalitén för våra kunder, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden. 

Bakgrund: Vad är intraprenad?

En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell överenskommelse med ansvarig nämnd fått utökade befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Decentraliseringen av befogenheter och ansvar ska skapa större delaktighet, engagemang och motivation hos personalen.

 

Utredning om modernisering av Patrikshills äldreboende

Hemvårdsnämnden beslutade på onsdagen att utreda förutsättningar för en modernisering av Patrikshills äldreboende. Patrikshills lokaler är idag inte ändamålsenliga och måste därför uppgraderas. Denna uppgradering ska utgå från nämndens ramprogram. Ramprogrammet fungerar som en riktlinje för hur ändamålsenliga äldreboenden ska byggas med fokus på bra boende, god omvårdnad och för att kunna uppfylla de myndighetskrav som ställs. Utredningen beräknas ta ungefär tre till sex månader.


Utredning om kombinerat äldreboende i Getinge och Eldsberga

Nämnden beslutade dessutom att ge hemvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda ett kombinerat äldreboende med bistånd och äldrelägenheter i Getinge och Eldsberga. Under april och maj genomförs invånardialoger med fokus på framtidens boende för äldre på olika platser i kommunen. Med hjälp av dessa dialoger samt studier av andra kommuners lösningar, ska övergripande förslag tas fram. Utredningen ska redovisas senast i november 2016.