Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostäder för personer med uppehållstillstånd

Under 2016 ska Halmstads kommun ta emot 126 personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. I dagsläget placeras alla familjer som kommer till Halmstad i lägenheter, men det är brist på små lägenheter för ensamhushåll. Därför finns nu 15 tillfälliga bostäder på Plönningeområdet i Harplinge där personer bor i väntan på en permanent bostad.

Varje månad placeras personer som fått uppehållstillstånd i Sverige i olika kommuner. Halmstads kommun ska under 2016 ta emot 126 personer som tackat ja till anvisning till Halmstad. På en månad ska bostäder ordnas och ansvaret ligger på kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning (UAF).

Varje månad får UAF besked om hur många personer som är på väg till Halmstad. Merparten av de som kommer är ensamhushåll och en del är familjer. Ett antal lägenheter finns till förfogande och en matchning görs. Familjer placeras i lägenheter, men eftersom det är brist på mindre lägenheter så krävs tillfälliga bostäder för de personer som kommer hit utan familj.

Två friliggande byggnader som tillhört Plönningegymnasiet hyrs just nu som tillfälliga bostäder. De båda husen kan inrymma 15 personer som bor där i väntan på att få en egen lägenhet.

Hittills i år har det kommit ett 50-tal personer till Halmstad som nu är bosatta i kommunen. I nuläget bor 11 personer på Plönningeområdet.

Här möter du två av de som tillfälligt hyr rum på Plönninge.

Fakta

En person är asylsökande till dess att denne fått uppehållstillstånd. Efter uppehållstillståndet har individen rätt till samma kommunala service som vilken svensk medborgare som helst, till exempel: skolplats för barn och ungdomar, undervisning i svenska för vuxna (sfi) och insatser för att den enskilde snabbt ska kunna bosätta och försörja sig.

Mer information hittar du här.