Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äldre i Halmstad ger höga betyg till personalen inom äldreomsorgen

Äldreomsorgspersonal

Halmstads äldre är fortsatt nöjda med omsorgen i kommunen och högst betyg får personalens bemötande. Det visar Socialstyrelsens årliga rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

– Vi har de senaste åren fått mycket goda resultat i undersökningen och det är glädjande att våra kunder fortsätter att uppskatta kvaliteten på omsorgen, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Undersökningen riktar sig både till personer med hemtjänstinsatser och äldre i särskilda boenden, som får chansen att tala om vad de tycker om äldreomsorgen. Undersökningen bygger på de äldres svar på frågor inom ett antal områden. Svaren för respektive område har ställts samman och presenteras som ett Nöjd Kund Index (NKI) från 0 till 100 där ett högt värde indikerar en god kvalitet.

– Många av våra kunder har tagit chansen att svara på undersökningen och det vittnar om ett stort engagemang i äldreomsorgsfrågorna. Undersökningen är en viktig input till vårt kvalitetsarbete så vi hoppas på ännu bättre gensvar nästa år, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Trygghet och gott bemötande

De äldre i Halmstad upplever generellt att omsorgen i kommunen är något bättre än i riket i övrigt. Årets resultat visar att kunderna i särskilda boende har ett NKI på 85 procent, en ökning från förra året och två procentenheter bättre än rikssnittet.

Det kunderna främst är nöjda med är personalens bemötande och att de känner sig trygga på sitt boende.

Precis som i övriga landet sjunker nöjdheten med hemtjänsten några procentenheter, men i Halmstad är man mer nöjd än snittet i riket med ett resultat på 90 procent. Och hela 97 procent av de tillfrågade tycker att personalens bemötande är bra eller mycket bra.

– Jag är stolt över vår personal på hemvårdsförvaltningen. Kundernas upplevelse av personalens bemötande är så central när det gäller att skapa förtroende och en god kvalitet i vården och omsorgen av våra äldre, säger hemvårdsförvaltningens chef Jennie Vidal.

Ensamhet och tillgång till läkare

Den fråga som visade sämst resultat i båda kundgrupperna handlade om känslan av ensamhet. Det är en fråga som hemvårdsförvaltningen arbetar aktivt med och i år har nämnden med hjälp av statsbidrag kunnat göra extra satsningar med fokus på mer personal i vården. Det har uppskattats av många äldre, vilket kan ge bättre resultat i nästa års undersökning.

Ett annat område med sämre kundnöjdhet är möjligheten att vid behov få träffa en läkare.

– Här satsar vi stort tillsammans med Region Halland och sedan i våras finns läkare kopplade till alla områden i Halmstad. Läkarmedverkan i hemsjukvården förbättrar för de som vill bo kvar hemma och ger våra patienter och deras närstående ökad trygghet, bättre vårdkvalitet och färre onödiga sjukhusbesök. Det hoppas vi se effekt av i nästa års undersökning, säger förvaltningschef Jennie Vidal.

Fakta

I Halmstad svarade 448 personer i särskilt boende, vilket är 65,7 procent av de tillfrågade (rikssnitt 55,5). 1165 personer med hemtjänst svarade, vilket är 69,8 procent av de tillfrågade (rikssnitt 65,4).

NKI särskilt boende Halmstad 2015: 84 procent
NKI hemtjänst Halmstad 2015: 93 procent

Hela resultatet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats