Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Toppbetyg när de äldre får säga sitt om äldreomsorgen i Halmstad

Halmstads kommuns äldreboende och hemtjänst belönas återigen med höga betyg från de äldre och deras anhöriga. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport som presenterades under torsdagen. De betyg som framförallt förbättrats sen förra året är hur maten smakar och hur miljön upplevs kring måltiderna.

Det är de personer som får stöd och hjälp av hemtjänsten eller som bor på något av äldreboendena i kommunen som fått säga sitt genom en årlig enkätundersökning. Av de drygt 200 000 tillfrågade runt om i Sverige, svarade 57 procent. Maten, aktiviteter och gemensamma utrymmen är några ämnen som de äldre och anhöriga fått betygsätta. Precis som tidigare år får personalens bemötande på Halmstads äldreboenden toppbetyg. Hur maten smakar och hur måltidsmiljön upplevs har tydligt förbättrats jämfört med tidigare år.

- Att maten och måltidsupplevelsen får högre betyg i årets mätning tycker vi är särskilt roligt då hemvårdsnämnden gjort en extra satsning i och med projektet ”framtidens äldremat”. Måltiden är viktig för välbefinnandet och har en stor social betydelse och påverkar livskvaliteten, säger Jennie Vidal, förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen.

Den ofrivilliga ensamheten är något som även i år märks i socialstyrelsens rapport och Halmstads kommun behöver ha fokus på det även fortsättningsvis då det är ett växande samhällsproblem.

- I november genomförs invånardialoger med fokus på att motverka den ofrivilliga ensamheten. Det är en viktig samhällsfråga som berör många och genom invånardialog vill vi lyssna och ta del av människors synpunkter och engagemang för att hitta nya vägar för att möta denna viktiga fråga, fortsätter Jennie Vidal.

Många av de tillfrågade beskriver att de känner sig trygga och att personalen på äldreboendena är tillgänglig när de behövs. Kommunens äldre och deras anhöriga ger även hemtjänstens personal höga betyg vad gäller bemötande och förtroende och det här gör att Halmstad ligger, precis som tidigare år, bättre än genomsnittet i landet.

- Jag vill rikta mitt varmaste tack till vår fantastiska personal som med stort hjärta och kompetens möter våra kunder och ser till att de får ut mer av livet varje dag. Det är i det goda mötet kvaliteten uppstår säger förvaltningschef Jennie Vidal.

Hemvårdsförvaltningen kommer nu att gå igenom och analysera materialet för att hitta
förbättringsområden.

Hela undersökningen från socialstyrelsen finns att läsa här;

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/länk till annan webbplats