Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Satsningen på utökad medborgarservice (sociala center) startar samt insatser för barn med NPF

Socialnämnden antog på onsdagen sin budget och verksamhetsplan för 2021 med sikte på 2026. Det finns några frågor och områden som man gör en extra satsning på under det kommande året.

Dessutom beslutades att dela ut över fem miljoner kronor i föreningsbidrag.

Nämnden har beslutat att starta arbetet med utökad medborgarservice (sociala center). Det är en satsning i tre områden, i kommunen, där man ska arbeta förebyggande för att nå människor innan de hamnar i sociala svårigheter.

Satsningen kommer att ske på Andersberg, Vallås och i Oskarström. Det team som nu rekryteras ska arbeta med bland annat medborgardialog och arbeta upp kontaktnät. Det kommer att handla om att bygga förtroende, bygga relation och vara en brygga mellan socialtjänst och medborgare.

En satsning för 2021 i socialnämnden är att nämnden i vill ha förslag på hur kommunen kan tillgodose behov på hemmaplan för barn med omfattande NPF-diagnoser. I gruppen finns det barn som har en så omfattande problematik att familjen inte orkar och då finns endast externplacering som alternativ. Målet är kunna erbjuda boendelösningar på hemmaplan för de få som har en svår problematik och då nära familj och anhöriga.

Socialnämndens budget omfattar drygt 795 miljoner kronor samtidigt flaggar nämnden att, eftersom kommunen växer, en större del av befolkningen kommer att behöva insatser från socialnämndens ansvarsområde. Nämnden flaggar för en förväntad behovsökning motsvarande 5 procent och upp till 20 procent de kommande åren.

Föreningsbidrag med nya mottagare

Det finns fyra olika former av föreningsbidrag som socialnämnden beviljar; Det är stöd till intresseföreningar, stöd till verksamhet, reglerat stöd enligt överenskommelse eller avtal och reglerade avtal enligt överenskommelse samt fritidsaktiviteter. Totalt handlar det om bidrag på 5, 5 miljoner kronor.

Största enskilda bidragsmottagare är Halmstad Kristna Råd, (nattcaféet) som får 2,250 miljoner kronor. KRIS och Unga KRIS erhåller inte några bidrag eftersom verksamheten är vilande och

man har inte heller sökt bidrag för 2021. Nya föreningar som får bidrag är Kustens IF (40 000 kr), Halmstad Wakeboardklubb (100 000 kr) och LP-stiftelsen (200 000 kr).

-Redan i våras började vi planera för hur vi skulle kunna möta befarade sociala konsekvenser i spåren av pandemin. Familjer som redan innan pandemin hade det tufft riskerar att drabbas allra hårdast och vi vill förebygga detta genom att socialtjänsten finns på plats där människor är och kan erbjuda stöd, säger Ella Kardemark (KD) socialnämndens ordförande.

- Halmstad Wakeboardklubb och Kustens IF är två föreningar som har sökt föreningsbidrag utifrån att de har ett engagemang för barn och unga med funktionsnedsättningar. Det känns glädjande att kunna bevilja medel för att de ska kunna utveckla och fortsatt kunna erbjuda fritidsaktiviteter och ett sammanhang, som är så viktigt för välmåendet. Jag ser även fram emot att utveckla samarbetet med LP-stiftelsen. De fyller en viktig funktion i att hjälpa människor bort från utanförskap och in i samhällsgemenskapen, säger Ella Kardemark (KD), Socialnämndens ordförande.- Socialdemokraternas budgetförslag blev Halmstads kommuns budget och då kan vi se fram emot de riktade satsningar vi gör i socialnämnden. Det handlar exempelvis om fem miljoner till att förstärka den förebyggande verksamheten, samordnare för våld i nära relationer och en extra satsning på nattcafé. Detta är i grunden en tydlig socialdemokratisk politik., säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.