Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så kan kommunen minska ofrivillig ensamhet hos äldre

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem med stor betydelse för personens livskvalitet och hälsa. Det kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke. Orsaken är att vi lever i en ny värld, men har kvar gamla gener. Det innebär att hjärnan fortfarande tror att vi är i livsfara om vi är ofrivilligt ensamma och frisätter stresshormoner. Särskilt utbrett är ofrivillig ensamhet hos äldre över 75 år. För att ta reda på vad Halmstadborna tycker är viktigt inom ämnet och vad man kan göra åt det så hölls tre invånardialoger i höstas. Resultaten från dessa har nu sammanställts i en slutrapport som hemvårdnämnden godkände idag.

Rapporten innehåller både förslag på hur individen själv kan försöka bryta sin ensamhet och hur hemvårdsnämnden kan arbeta förebyggande.

Engagemanget från deltagarna har varit högt och vi har nu många bra förslag att jobba vidare med framöver, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Förslag ur rapporten

  • Prata om ensamhet.
  • Utbildning för hemvårdsförvaltningens personal kring ofrivillig ensamhet.
  • Utveckla befintliga och skapa nya riktade aktiviteter för äldre som vill utöka vänskapskretsen.
  • Öppna upp/utvidga koncepttänket som finns på äldreboende.
  • Säkerställ geografiskt spridning av mötesplatser som är anpassade och tillgängliga för målgruppen äldre.
  • Arbeta aktivt för att förebygga digitalt/utanförskap bland äldre.
Här kan du ladda ner hela rapporten om ofrivillig ensamhetPDF

Invånardialogerna hölls på Alla hjärtans hus, Harplinges äldreboende och Oskarströms äldreboende, för att få åsikter både från stad och landsbygd. Totalt deltog 90 personer. Det har även funnits möjlighet att besvara en webbenkät på Halmstad kommuns webbplats.