Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Resultatet från invånardialogen om trygghet vid vård i hemmet

Allt fler patienter får avancerad vård i hemmet. När vård ges i hemmet blir det ofta under lång tid och vårdrelationerna blir ofta mer personliga. Trygghet är ett grundläggande behov hos människor. Den 14 november 2018 arrangeras en invånardialog på ämnet med syfte att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som krävs för att man ska känna sig trygg med att vårdas hemma.

Bemötande, kompetens och kontinuitet är några av nyckelorden

Invånardialogen genomfördes med ett fysiskt möte på Alla hjärtans hus och via en digital enkätundersökning på Halmstads kommuns webbplats. När allt material bearbetats och analyserats kunde sex nyckelord identifieras som särskilt viktiga för att kunna känna sig trygg med att vårdas i sitt hem. Nyckelorden är: bemötande, kompetens, kontinuitet, kommunikation/information, inflytande och digitala lösningar.

Tyngdpunkten i resultatet låg på personalens agerande i bemötande, kompetens och kontinuitet. Ur ett trygghetsperspektiv är det ett begränsat antal kompetenta personer med rätt bemötande i personalgruppen det som får människor att känna sig trygga. Vidare var invånarna positiva till digitala lösningar så länge de inte ersätter mänsklig kontakt.

Det ansågs också nödvändigt med en bred kompetens hos personalen, med bland annat personkännedom men också medicinsk samt digital kunskap. För patientens självbestämmande är inflytande en viktig faktor, att kunna påverka själv över sin egen vård och situation. Förutsättningar för trygghet vid sjukvård i hemmet är att kommunikation och information sker med tydlighet dels mellan olika yrkesgrupper inom egna organisationen men också mellan olika organisationer.

På onsdagen 30 januari 2019 informerades hemvårdsnämnden om rapporten i sin helhet.

Under invånardialogen identifierades förbättringsområden som kan vidareutvecklas:

  • För att kunna möta patienters behov i framtiden krävs kontinuerlig kompetensförsörjning för alla personalgrupper.
  • Vidare är kontinuitet en viktig faktor för patienten och som behöver prioriteras.
  • Mer tid behöver läggas på tvärprofessionella möten mellan olika professioner i verksamheten och utgå ifrån personcentrerad vård där patient och anhöriga görs mer delaktiga och trygga.
  • I de fall anhöriga önskar, utbilda/informera anhöriga så att de kan vara delaktiga i vården.
  • I samråd med patienten implementera digitala lösningar.
  • Underlätta tillgängligheten till information om sjukvård i hemmet på flera nivåer.

Läs hela slutrapporten från dialogen ”Invånardialog om trygghet vid vård i hemmet” här.PDF