Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ranagårds äldreboende ska drivas som ett LOV-boende

Hemvårdsnämnden fattade i går beslut om att Ranagårds äldreboende ska drivas av en privat LOV-entreprenör.

– De positiva aspekterna med valfrihet är kopplade till individens möjlighet till självbestämmande hela livet. LOV är en lyckad reform som ökat Halmstads attraktivitet både för våra invånare och för etablering av företag. Nu tycker jag att det är dags att vi fortsätter utveckla valfriheten i Halmstad och då blir det naturligt att det även omfattar vårt kommande äldreboende i Söndrum, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

Idag drivs 30 % av kommunens äldreboende i privat regi. Beslutet om driften av Ranagårds äldreboende fattades efter votering. Äldreboendet beräknas stå klart 2023 och innehålla 60 lägenheter.

– Vi reserverade oss mot beslutet eftersom vi tycker det är viktigt att de särskilda boendena drivs kommunalt. Det är olyckligt att ett sådant här viktigt ärende kommer upp vid sittande bord. Det hade behövts en bättre konsekvensanalys och underlag till beslut. Jag delar kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunen bör öka andelen eget ägda byggnader genom att själva bygga äldreboendet i Ranagård, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden.

Här kan du läsa mer om Ranagård.