Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny upphandling av gruppbostäder

Socialnämnden har beslutat att genomföra en ny upphandling av cirka en tredjedel av kommunens gruppbostäder inom ramen för lagen om offentliga upphandlingar (LOU). Det handlar om 16 gruppbostäder uppdelat på två upphandlingar med åtta i varje.

Socialnämnden är ansvarig för kommunens LSS-boenden som är boende förpersoner med utvecklingsstörning och personer med autism samt personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.

Socialnämnden upphandlade redan 2008, då hälften av kommunens gruppbostäder. Syftet med upphandlingen var att skapa kvalitetsutveckling och vitalisera verksamheten.
2014 upphandlades samma bostäder igen och därefter det är Frösunda AB som varit ansvarig för verksamheten, ett avtal som löper ut 2019-01-31. Nämnden är utifrån en helhetsbedömning enig om att inte förlänga avtalet.

Förnyad

Socialnämndens majoritet (7-4 vid voteringen) beslutade vid sammanträdet den 22 mars om en förnyad upphandling, enligt LOU, av sexton gruppbostäder men uppdelad i två delar. Det innebär att ett nytt förfrågningsunderlag tas fram och en ny upphandling genomförs där kvalitetsfrågorna viktas upp. Det innebär också att nuvarande entreprenör inte har företräde utan alla anbudsgivare deltar på samma villkor.

Återremiss

— Vi har valt att dela upp upphandlingen i två vilket ger möjlighet för fler aktörer att lämna anbud. Vi ser gärna ett brett spektrum av anbudsgivare, allt från idéburna sektorn till traditionella vårdföretag. Vi har valt att fokusera på kvalitet, till exempel genom att uppvärdera vad anbudsgivare kan erbjuda i mervärde, delaktighet och helhet, säger Ella Kadermark, (KD) ordförande i socialnämnden.

— I första hand ville vi återremittera ärendet då vi anser att förstudien och möjligheten att påverka upphandlingskriterierna inte har funnits på grund av att vi har kommit in försent i processen. Det fick vi inte gehör för och eftersom vi inte kunnat påverka underlaget menar vi att det är bättre att driva verksamheten egen regi. Vi vill ha med vissa kriterier som exempelvis heltid som norm och pekat på kvalitets- och jämställdhetskrav samt utbildningsnivå på personalen,
säger Tord Johansson (S) vice ordförande i nämnden.