Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny teknik kan leda till fler mänskliga möten enligt Halmstadborna

Halmstads invånare visar både nyfikenhet och acceptans för ny välfärdsteknik. Man ser möjligheter för hur teknik kan förenkla och förbättra flera delar i livets olika stadier, i med- och motgångar. Det framgick efter kommunens senaste invånardialog om välfärdsteknik.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, det är åtminstone regeringens vision. Men vilken typ av välfärdsteknik vill Halmstads invånare ha? Ett par exempel som togs upp under dialogen var bland annat:

  • Sensorer i sängen som mäter vikt, blodtryck, sömn, etc och som kan reagera om något händer.
  • Robot istället för personal vid dusch
  • Digital information från kommunen
  • Digitalt dörröga
  • VR-glasögon som motionsredskap

Nyttor och farhågor med ny teknik hänger ihop

Diskussionerna kretsade främst kring de förändringar som ny teknik och digitalisering leder till. Ofta finns ett samband mellan nytta och farhåga. Exempelvis framgick att den främsta nyttan med att använda ny teknik är för att kunna frigöra tid för personalen för mer mellanmänskliga möten, samtidigt finns en oro för att den tiden inte ska används till just fler möten. Det finns även en oro kring vem som ska bekosta tekniken och tjänsterna samt vad som händer vid strömavbrott eller tekniska fel.

Man ser dock att välfärdstekniken kan underlätta vardagen och bidra till ökad självständighet och trygghet. Dels för den som nyttjar tekniken men även för anhöriga. Tekniken som finns idag kan också ge möjlighet till ökat umgänge och minska känslan av ensamhet.

På onsdagen informerades hemvårdsnämnden om resultatet från dialogen, socialnämnden delgavs samma information den 17 maj.

– Invånardialoger är ett mycket bra sätt att involvera invånarna och få höra deras åsikter, tankar och idéer, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

I rapporten har även vissa rekommendationer föreslagits utifrån resultatet.

– Det finns en del slutsatser som kommunen kan fördjupa sig i men också konkret arbeta vidare med. Mycket handlar om att vi behöver bli tydligare kring flera frågor. Exempelvis med vilka valmöjligheter man har när ny teknik ersätter analoga arbetssätt, vad invånarna ska betala för och vad står kommunen/samhället står för. Vad som händer när tekniken inte fungerar och hur vi lagrar och hanterar personuppgifter, säger Sofie Andersson, hemvårdsförvaltningen som tillsammans med Mia Lundholm, socialförvaltningen arrangerat invånardialogen.

Om invånardialogen

Totalt bidrog 71 deltagare med reflektioner och ideér till resultatet. Dels via invånardialogen som ägde rum 13 februari 2018 på Högskolan i Halmstad, men även via en webbankät på halmstad.se.

Välfärdsteknik: är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Här kan du läsa resultatet från slutrapportenPDF