Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny patientguide ger trygghet vid utskrivning från sjukhus

I dag vårdas patienter ofta av olika vårdnadsgivare. Till exempel så följs en sjukhusvistelse i Region Hallands regi ibland av sjukvård och socialtjänst från kommunen i hemmet. Som patient är man i en utsatt situation och det kan uppstå en osäkerhet och ängslan om man inte vet vad som gäller eller väntar efter sjukhusvistelsen. För att råda bot på detta så har Halmstads kommun, i samverkan med Region Halland och kommunerna i regionen, tagit fram en gemensam patientguide för Halland.

Guiden delas ut i tryckt version till de patienter och närstående som behöver samordning av insatser från olika vårdgivare (SIP, samordnad individuell planering) inför utskrivning från Hallands sjukhus. Därigenom får patienten viktig, likvärdig och lättillgänglig information, oavsett vilken vårdavdelning eller sjukhus som hen befinner sig på.

I guiden beskrivs patientens möjligheter och hur sjukhuset, närsjukvården, den psykiatriska öppenvården och hemkommunen samarbetar för att patienten ska känna sig trygg då det är dags för utskrivning från sjukhuset.

Samma information finns också på https://www.1177.selänk till annan webbplats

Information och spridning av den tryckta guiden i kommer att ske i början av december inom slutenvården i Halland.

Guiden är en samverkansprodukt utifrån de tydligare kraven i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612). Region Halland och kommunerna i Halland har kommit överens om att testa patientguiden under ett år. Därefter utvärderas den och revideras vid behov.

Bild på broschyren