Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nya avgifter inom äldreomsorgen

Avgifterna regleras enligt lag

Alla taxor inom äldreomsorgen är sedan två år tillbaka kopplade till ett prisbasbelopp. Den 3 september i år fastställde regeringen ett nytt prisbasbelopp för år 2021. Prisbasbeloppet för 2021 höjs med 300 kronor och den förändringen styr beräkningen av belopp på matkostnader och avgifter.

Från 1 januari 2021 ändras högsta avgift för hemtjänst till 2138 kr per månad (nuvarande högsta avgift per månad är 2125 kr).

Övriga avgifter och matkostnader ändras från och med 1 mars 2021.

Prisexempel från och med 1 mars 2021

  • Hemtjänstavgiften kommer att öka med 1 krona per utförd timme.
  • Matkostnaderna på äldreboenden höjs med 72 kronor per månad ( 2,40 kronor per dag).
  • Avgifter för korttidsboende och bäddpaket förblir oförändrade.

Vad gäller avgiften för trygghetslarm beslutas det av kommunfullmäktige.

Information om alla avgifter för 2021 uppdateras på halmstad.se