Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mildrade åtgärder vid socialnämndens möte

IngressVi torsdagens sammanträde med socialnämnden antogs internbudgeten för verksamheten. Det beslutades om ett antal förändringar i det ursprungliga tjänstemannaförslaget.

Sedan tidigare har nämnden signalerat att det inte varit aktuellt med besparingar då det gäller bidraget till Halmstads Kristna Råd (nattcaféet) och verksamheten på Bredgatan.

Vid dagens sammanträde tog nämndens majoritet beslut om att inte lägga någon besparing på föreningsbidragen (ursprungligen två miljoner kronor) . Vidare minskade besparingen med en miljon kronor till familjerådgivningen från två till en miljon.

Vidare beslutade nämndens majoritet om ett tillägg att tjänsterna på förebyggande enheten ska återställas så snart möjlighet finns.

Nämndens beslut bygger på alliansens förslag till budget inför kommunfullmäktige den 18 december som innehåller en förstärkning på 10 miljoner kronor som en kompensation för kostnadsökningarna kring LSS.

Socialdemokraterna och miljöpartiet deltog inte i beslutet när det gällde verksamhetsplan och internbudget eftersom budgetramen inte är antagen av kommunfullmäktige och oppositionen menade beslutet kring budgeten för verksamheten först kan hanteras efter fullmäktiges beslut