Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mer fokus på framtidens äldremat

Nu satsas det extra på framtidens äldremat. Syftet är att prioritera och utveckla arbetet med mat och måltider på Halmstads olika äldreboenden.

I Halmstad är de äldre generellt nöjdare med sitt äldreboende än i övriga Sverige, det visar Socialstyrelsens årliga undersökning där man mäter deras nöjdhet med vård och omsorg. Med projektet framtidens äldremat vill hemvårdsnämnden fortsätta att utveckla måltiderna, bland annat för att möta den den nya generationens kunder men framförallt för att hålla en jämn kvalitet oavsett vilken typ av äldreboende man bor på.

– Mat handlar om mycket mer än att bara förse kroppen med energi och näringsämnen. Måltiden är viktig för vårt välbefinnande och har en stor social betydelse. Med den här satsningen vill vi höja kvalitén ytterligare och säkerställa att de äldre är nöjda med både maten och måltidsupplevelsen säger Ann-Charlott Mankell, ordförande i hemvårdsnämnden.

Om projektet

I arbetet för att utveckla måltidsupplevelsen för de äldre är det viktigt att alla äldreboenden arbetar efter samma rutiner kring mat och måltider. All personal kommer att utbildas för att få rätt kompetens, exempelvis i hur undernäring ska förebyggas. Dessutom kommer de äldre att få vara mer delaktiga genom att ingå i olika matråd.

– Det är viktigt att de äldre får vara mer delaktiga när det gäller äldrematen och det kan dem vara till exempel i de olika matråden. Viktig är också att vi är lyhörda och lyssnar på den äldres syn på maten säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Projektet startar i mars 2018 med löpande uppföljning till och med december 2019.