Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen och polisen fortsätter arbetet för ökad trygghet i staden

Inför 2019 uppdaterar Halmstads kommun och polisen medborgarlöftet, som sammanfattar det gemensamma arbetet för att invånare i Halmstad ska känna sig tryggare och att minska brottsligheten. Du kan bidra genom att svara på ett antal frågor.

Medborgarlöftet innebär att Halmstads kommun och polisen jobbar tillsammans
med att ta fram konkreta aktiviteter inom det brottsförebyggande arbetet. Nu är
det dags att ta fram en uppdaterad lägesbild, för att stämma av att arbetet
fokuserar på rätt åtgärder. Det sker bland annat genom att alla invånare har
möjlighet att besvara en enkät.

Du hittar enkäten här.

Polismyndigheten och kommunfullmäktige tar beslut om medborgarlöftet varje
år och det praktiska arbetet med att uppfylla löftet pågår kontinuerligt
baserat på vad som kommer fram i dialog med invånarna. Det gemensamma arbetet med medborgalöftet började hösten

2016 då representanter från kommunen och polisen var ute på flera platser för
att höra vad invånarna tänker om trygghet. Det resulterade i cirka 1 200 svar
från allmänheten om deras upplevelse av tryggheten i kommunen. Enkäten gjordes om så sent som i början av 2018. Som en komplettering gjordes under våren även en enkät riktad till unga mellan 12 och 20 år.

– Vårens enkätundersökning riktad till unga visar att många upplever otrygghet vid busshållplatserna i centrum. Våra tidigare medborgardialoger, som
sammanfattas i medborgarlöftet, visar också att invånarna upplever otrygghet i
Halmstads centrum. Den lägesbild vi fått genom enkäter och möten med
medborgarna ligger till grund för att vi under hösten fokuserat extra på stadskärnan och speciellt busshållplatserna där, säger Kenneth Mattsson, kommunpolis i Halmstad.

– I vårt material ser vi att de allra flesta är trygga hemma men många
upplever otrygghet i sitt område, detta stämmer i stort överens med större
nationella trygghetsmätningar i landet. Det ska bli spännande att se om
Halmstadborna upplever sin situation på samma sätt nu eller om det skett några
förändringar sedan enkäten gjordes förra gången, säger Therese Wallgren som är
brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun.