Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Justerat minimibelopp för kunder på äldreboenden och ändringar i kösystem för äldrelägenheter

Det var några av besluten som togs när hemvårdsnämnden sammanträdde under onsdagen 28 november. Dessutom beslutades att godkänna Harplinge äldreboendes intresseanmälan om att driva verksamheten som intraprenad.

Minimibeloppet justeras för kunder på äldreboenden

14 november 2018 beslutade riksdagen att ersätta nuvarande radio- och tv-avgift med en public service avgift via skatten från och med årsskiftet. Detta kommer att gälla för alla, även de 800 personer som idag bor på Halmstads kommuns äldreboenden och som i nuläget inte har en sådan kostnad.

Vid uträkning av en persons avgifter tas hänsyn till ett minimibelopp, det vill säga det belopp som ska täcka normala levnadskostnader där tv-avgiften i dag räknas in som en post. I nuläget har Halmstads kommun ett lägre minimibelopp för personer som bor på äldreboenden på grund av att vissa kostnader ingår i boendekostnaden, bland annat tv-avgiften. Det reducerade beloppet för tv-avgiften motsvarar 126 kr/månad. Riksdagen har även fattat beslut om att tv-avgiften inte längre ska ingå i minimibeloppet vilket innebär att kommuner inte får fortsätta med reduceringen som omfattar tv-avgiften.

För att inte hamna i en situation där den enskilde får både skatteavdrag samt lägre minimibelopp till följd av reduceringen lägger hemvårdsnämnden ett förslag till kommunfullmäktige om att fatta beslut om ökat minimibelopp, motsvararande 126 kr/månad för kunder på äldreboenden, med start 1 januari 2019.

Harplinge äldreboende blir intraprenad

I oktober fick hemvårdsnämnden en intresseanmälan från personalen på Harplinge äldreboende om att driva verksamheten som en intraprenad.

För att processen ska starta ska minst 75 % av den berörda personalen uttrycka intresse för att bilda intraprenad. Enligt intresseanmälan är 90 % av personalen på Harplinge äldreboende intresserade.

Att en verksamhet drivs som intraprenad innebär att boendet är en avgränsad enhet med ökad självständighet inom Halmstads kommun. Genom en överenskommelse med hemvårdsnämnden får medarbetarna ett större ansvar för verksamhet, ekonomi samt personal.

Harplinge äldreboende bedöms ha de förutsättningar som krävs för att driva boendet i intraprenadform och ett förslag till överenskommelse ska tas fram till nästa sammanträde i december 2018. Intraprenaden förväntas vara i drift redan 1 januari 2019.

Förnärvarande drivs Vallås och Dalsbo äldreboende och hemtjänstgruppen tre hjärtan (Gustavsfält, Snöstorp och Eldsberga) i intraprenadform inom kommunen.

Justeringar i kösystem för äldrelägenheter

Den tillfälliga åldersdispensen som infördes för äldrelägenheterna på Ljungblomman och Andersberg 109 för drygt ett år sen kommer avslutas från och med 1 januari 2019. Det innebär att det från och med då är en 75 års gräns till samtliga kommunala äldrelägenheter.

­– Vi införde dispensen för att få fler sökanden till ej uthyrda lägenheter. Nu ett år senare kan vi konstatera att detta undantag uppfyllt sin funktion varav det inte längre behövs. Självklart får nuvarande sökanden som är under 75 behålla sina köplatser till dessa lägenheter säger Ann-Charlott Mankell (M) ordförande i hemvårdsnämnden.

Hemvårdsnämnden beslutade även att införa ett par förändrande regler för att korta ner och effektivisera kötiderna.

  • Den sökande får max två erbjudanden om lägenhet istället för tre gånger som läget är nu.
  • Vid kommande önskemål om byte ska den enskilde ställa sig i kö på nytt i sedvanlig ordning och byteskön ska fasas ut.

– Vi har hörsammat flera synpunkter om att kötiden till äldrelägenheterna idag är för lång. Vi hoppas genom dessa justeringar kunna korta ner kötiderna och få en tydligare bild över hur den faktiska kön till äldrelägenheterna ser ut säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

De nya reglerna för kösystemen börjar gälla från och med 1 januari 2019.