Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Invånardialog om framtidens boende för äldre med sikte på 2035

Framtidens boende för äldre är en fråga som berör och engagerar många. Därför bjuder Halmstads kommun in invånarna till fem dialogträffar under april och maj. Syftet är att samla in synpunkter om hur invånarna i kommunen vill bo i framtiden.
– Genom invånardialogerna kan vi fånga upp tankar och idéer innan några nya förslag tagits fram, säger Jennie Vidal, förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen.

Halmstads kommun vill arbeta långsiktigt med bostadsfrågan och har därför planerat in fem tillfällen för invånardialog under april och maj månad. Två på olika platser i centrala Halmstad, ett i Oskarström, ett i Harplinge och ett i Trönninge. Syftet är att samla in synpunkter och få en bild av hur kommuninvånarna vill bo i framtiden, år 2035.

– Vi vill höra synpunkter från invånare i hela kommunen. Därför valde vi att placera träffarna i de södra och norra delarna av kommunen samt inåt landet, och inte endast centralt i Halmstad. Genom att lyssna in invånarnas synpunkter kan vi bättre möta framtida behov från Halmstads kommuns invånare, säger Jennie Vidal.

Vid samtliga invånardialoger kommer dialogcafé som format att tillämpas. Formatet innebär att deltagarna delas upp i mindre grupper där de tillsammans med en samtalsledare diskuterar frågan.

– Vi vill ta del av människors engagemang och genom dialog strävar vi efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och få inflytande och delaktighet i denna viktiga fråga. Varje invånare i Halmstad, oavsett ålder och bakgrund, kan vara med och utveckla en av framtidens viktigaste samhällsfrågor och det tycker jag känns engagerande och spännande, säger Jennie Vidal.

Datum och ort:

11 april: Oskarström, Folkets hus kl. 18.00 – 20.00

21 april: Halmstad, Alla hjärtans hus kl. 18.00 – 20.00

25 april: Harplinge, Lyngåkraskolan kl. 18.00 – 20.00

2 maj: Halmstad, Medborgarservice på Andersberg kl. 18.00 – 20.00

9 maj: Trönninge, Trönningeskolan kl. 18.00 – 20.00