Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information ska få fler pensionärer att söka bostadstillägg

Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun vill öka kunskapen om bostadstillägget för att fler pensionärer ska få bättre ekonomi. Tillägget är en del av ett ekonomiskt stöd för pensionärer med lägre pensioner. Ändå är det många som avstår från att ansöka om det, trots att flera av dem har rätt till bostadstillägg.

Från och med den 1 januari 2020 kommer fler pensionärer få rätt till bostadstillägg då nya regler införs. Maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Höjningen har sin grund i att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs från dagens 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. Samtidigt förändras beräkningen av hur mycket bostadstillägg den sökande kan få. Tumregeln om att ensamstående kan få bostadstillägg om månadsinkomsten är lägre än 15 000 kr per månad efter skatt, förändras också. Personer som inte kan få bostadstillägg idag bör därför göra en ny preliminär beräkning efter årsskiftet.

– För många kan de göra stor skillnad i ekonomin och därför är det viktigt att så många som möjligt vet att det finns och att fler kan söka det efter årsskiftet, säger hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell.

För att informationen om bostadstillägget och förändringen som sker efter årsskiftet ska nå ut till alla berörda, kommer hemvårdsförvaltningen att arbeta specifikt med att öka kunskaperna för våra kunder och deras anhöriga. I Halmstad delar biståndshandläggare ut Pensionsmyndighetens broschyrer om bostadstillägg när nya kunder beviljas biståndsinsatser. Detta görs i samband med hembesök.

I Halmstad har hemvårdsförvaltningen drygt 4000 kunder med olika behov av stöd för att klara sin ekonomi. Majoriteten av dem är kvinnor och många av dem har rätt till bostadstillägget men avstår från att söka.