Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hjälp till att öka tryggheten i Halmstads kommun!

Nu har du som bor i Halmstads kommun återigen chans att berätta hur du upplever din närmiljö. I en årlig enkät ställer polis och kommun gemensamt frågor om rädslan att utsättas för brott. Välkommen att svara på frågorna!

Kenneth Mattsson, kommunpolis på lokalpolisområde Halmstad, och Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun, hoppas på många enkätsvar.

Svaren ska leda till åtgärder från kommunen och polisen, som gemensamt arbetar för att förebygga brott och öka invånarnas trygghet. Det är nu dags att uppdatera lägesbilden så att rätt åtgärder sätts in på rätt plats.

– Vi hoppas att invånarna tar chansen att berätta så vi får veta var problemen finns och var åtgärderna ska sättas in, säger Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun.

I enkäten ställs bland annat frågor om upplevd trygghet i hemmet, i bostadsområdet och i kommunen, om platser som bör undvikas och om vilka brott som den som svarar är rädd att utsättas för.

Medborgarlöfte om konkreta åtgärder

​De tankar och förslag som kommer fram ska sedan utgöra grund för det medborgarlöfte som kommun och polis ger invånarna. Detta innehåller konkreta åtgärder för att förebygga brott, till exempel arbete för minskad tillgång till narkotika, trafikkontroller och åtgärder i den fysiska miljön.

Medborgarlöftet grundas även på dialoger som förs med invånarna i olika orter och stadsdelar.

– Vi analyserar de svar vi får in genom medborgardialogen och även den aktuella lägesbild vi har, och tar sedan fram ett förslag till löfte, berättar Kenneth Mattsson, kommunpolis.

Nytt löfte fastställs i början av 2020

​Nästa medborgarlöfte blir klart i början av 2020, efter fastställande av kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.

Medborgarlöften ges på liknande sätt över hela landet och är ett sätt att arbeta brottsförebyggande utifrån invånarnas upplevelser.

Svar kan lämnas till och med 24 november

​I Halmstads kommun genomförs enkäten för fjärde året i rad. Den är öppen för svar mellan 28 oktober och 24 november och finns på kommunens webbplats. Den går också att nå via länk från polisens webbplats.

Svara på enkäten

Läs om medborgarlöften