Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hjälp till att göra Halmstad tryggare

Nu fortsätter Halmstads kommun och polisen sitt gemensamma brottsförebyggande arbete i form av medborgarlöften, som ska leda till att invånare i Halmstad känner sig tryggare och att brottsligheten minskar. Du kan bidra genom att svara på ett antal frågor.

Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande, som innebär att Halmstads kommun och polisen jobbar tillsammans med att ta fram konkreta aktiviteter.

Nu är det dags att ta fram en uppdaterad lägesbild, för att stämma av att det brottsförebyggande arbetet fokuserar på rätt åtgärder. Det sker bland annat genom att alla invånare har möjlighet att besvara en enkät.

Du hittar enkäten här.

Det gemensamma arbetet med medborgalöften började hösten
2016 då representanter från kommunen och polisen var ute på flera platser för att höra vad invånarna tänker om trygghet. Det resulterade i cirka 1 200 svar från allmänheten om deras upplevelse av tryggheten i kommunen.

I februari 2017 beslutade polismyndigheten och kommunfullmäktige om medborgarlöften och under året har det praktiska arbetet med att uppfylla löftena pågått, baserat på vad som kom fram i dialog med invånarna.

– I vårt material ser vi att de allra flesta är trygga hemma men många upplever otrygghet i sitt område, detta stämmer i stort överens med större nationella trygghetsmätningar i landet. Det ska bli spännande att se om Halmstadborna upplever sin situation på samma sätt nu eller om det skett några förändringar sedan enkäten gjordes förra gången, säger Therese Wallgren som är brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun.

Läs mer om medborgarlöften här.