Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemvårdsnämnden inför tillfällig omvårdnadspenning

Den rådande situationen i samhället kräver extra ordinära insatser. Därför inför nu hemvårdsnämnden en tillfällig omvårdnadspenning så att anhöriga själva kan vårda sina nära och kära.

Hemvårdsförvaltningens kunder tillhör till stor del de utpekade riskgrupperna i den pågående corona-pandemin. Det är av stor vikt att försöka begränsa smittspridningen bland kunderna, till exempel genom att begränsa antalet hembesök.

Omvårdnadspenning kan endast beviljas kommuninvånare vars anhöriga utför insatser som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Penningen kan beviljas om den som vårdar har ett stort merarbete och om vården inte är det som man normalt hjälper varandra med inom familjen. Storleken baseras på vårdbehovets omfattning.

Insatsen görs för att minska trycket på hemtjänsten.

Under perioden den 15 april och fram till den 31 oktober kan man få omvårdnadspenning och den söks på samma sätt som andra insatser inom hemtjänst.

Här kan du se hur man ansöker och vilka regler som gäller.

Alternativ till hemtjänst

Bakgrunden till att hemvårdsnämnden inrättar denna tillfälliga ersättning är att extraordinära situationer kräver därför extraordinära lösningar. Besöksförbudet på äldreboende och korttidsplatser, avrådanden från icke-nödvändiga resor, social distansering och särskilda uppmaningar till invånare som fyllt 70 år och äldre påverkar äldres rörlighet och livsföring.

För att plana ut pandemins negativa effekter och för att försöka begränsa smittrisken inför hemvärnsnämnden alltså en ny tillfällig biståndsinsats som ett alternativ till hemtjänst, omvårdnadspenningen.

För nya kunder krävs en sedvanlig utredning för behov av insatser.

- Vi ser att många fler vill vårda sina anhöriga i hemmet. Genom att införa denna tillfälliga omvårdnadspenning skapar vi ett ekonomiskt stöd för detta, säger Ann-Charlott Mankell, (M) ordförande i hemvårdsnämnden.