Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Halmstad anpassar organisationen för ensamkommande barn

Halmstads kommun anpassar under våren sin organisation ytterligare då det gäller ensamkommande barn. Under våren kommer fyra boenden att avvecklas.

Det handlar om HVB Plönninge 1, HVB Plönninge 2, HVB Vävaregatan och stödboendet Klacken som ska vara avvecklade senast den 1 mars 2018.
Under hösten har vi redan avvecklat Kadettbyns stödboende och Neptunigatans HVB.
Bakgrunden är att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige minskat. Anvisningar av ensamkommande barn från Migrationsverket till Halmstads kommun är mycket mindre nu.

 

Färre barn

Under perioden januari – december år 2015 kom det 290 ensamkommande barn och unga jämfört med perioden januari – december år 2016 kom det 7 ensamkommande barn och unga. Under år 2017 perioden januari – december har det kommit 19.
Inom målgruppen ensamkommande barn kan vi se i ålderssammansättningen att en stor del av ungdomarna kommer att lämna avdelnings insatser. Under perioden oktober – december 2017 kommer totalt 36 asylsökande ungdomar att fylla 18 år. Dessutom kan vi anta att ett antal ungdomar därutöver kommer att åldersuppskrivas.
Under år 2018 är det i nuläget 46 ungdomar i asyl kommer att fylla 18 år, därutöver görs ett antagande om att ett antal ungdomar därutöver kommer att åldersuppskrivas.

Information till berörda

Under året har ett större antal ensamkommande barn och ungdomar skrivits ut ur sina insatser. Vi kan se att under perioden juni till november har antalet ensamkommande barn och unga minskat i en snabb takt inom avdelningens interna HVB och stödboenden. Vi har gått från 74 barn och unga i juni till 19 barn och unga inom HVB boenden. Vi har gått från 45 barn och unga till 21 barn och unga inom stödboenden.
Vi inleder därför avvecklingen av de fyra boendena under våren. Förändringen kommer att påverka organisationen, våra anställda och naturligtvis de barn och ungdomar som finns i verksamheten.

Vi informera de berörda, deras gode män och andra intressenter. Under januari startar förhandlingarna med de fackliga organisationerna.


–Det är viktigt att poängtera att inga barn eller unga kommer att bli utan boende. Vi kommer att lösa detta smidigt och bra för de som påverkas, säger Christel Lood TF verksamhetschef för avdelningen för ensamkommande barn.


–Behovet av HVB hem och stödboende har förändrats och även ersättningen från staten. Vi anpassar helt enkelt verksamheten efter de behov som nu finns. Det har varit stor påfrestning på vår organisation med den flyktingsituationen som uppstod under hösten 2015 och våra medarbetare har gjort ett mycket gott jobb för att ge de ensamkommande goda förutsättningar i Sverige och Halmstad, säger Hans Jörgen Wahlhed, socialchef.