Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gemensam satsning för tryggare centrum under helgnätter

Korsningen mellan Brogatan och Karl XI:s väg i centrala Halmstad upplevs av många som en otrygg plats när krogarna stänger på helgerna. Nu gör Halmstads kommun, polisen och bussbolaget Arriva gemensam sak för att öka tryggheten i området.

Längs med Karl XI:s väg finns hållplatser för flera nattbussar som går till orterna utanför Halmstad. Det uppstår ofta bråk och dålig stämning vid busshållplatserna då många resenärer är berusade och det kan bli trångt om platserna på bussen.

– Den här satsningen är ett konkret resultat av kommunens och polisens gemensamma arbete för att höja invånarnas upplevda trygghet i Halmstads stadskärna. Arriva är en ytterligare en viktig samarbetspart i det brottsförebyggande arbetet, där vi alla behöver bidra, berättar Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun.

Aktiviteter under fyra helger

Tillsammans med bussbolaget Arriva tar nu kommunen och polisen ett gemensamt grepp under hösten. Med start helgen 28-29 september kommer det att bli särskilt fokus på området och olika trygghetsskapande aktiviteter. Krögarna i området kommer också att informeras om insatsen. Övriga helger som omfattas är 5-6 oktober, 26-27 oktober samt 2-3 november.

Bland annat kommer Arriva att ha kundvärdar på plats vid bussarna, där de bjuder på kaffe och hjälper till att ordna biljetter till resenärerna.

– Arriva har som mål att samtliga medarbetare och resenärer alltid ska känna sig trygga då de arbetar eller reser med oss och vi arbetar ständigt för att hitta olika lösningar för att uppnå detta. Vi såg i vår interna trygghetsundersökning att denna plats ofta nämndes som otrygg bland vår personal och det är det något vi måste försöka ändra på. Insatsen med Halmstads kommun och polisen kommer bidra till en tryggare kollektivtrafik för alla, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva.

I linje med brottsförebyggande arbete

Halmstads kommun och polisen arbetar sedan 2016 tillsammans med medborgarlöften för att öka tryggheten inom prioriterade områden. Förutom centrum gäller det även Vallås och Andersberg. För att få invånarnas bild av hur
de upplever tryggheten i Halmstads kommun har det genomförts medborgardialoger, genom både möten och en enkät. Enkäten gjordes om så sent som i början av 2018. Som en komplettering gjordes under våren även en enkät riktad till unga mellan 12 och 20 år.

– Vårens enkätundersökning riktad till unga visar att många upplever
otrygghet vid busshållplatserna i centrum. Våra tidigare medborgardialoger, som
sammanfattas i medborgarlöftet, visar också att invånarna upplever otrygghet i
Halmstads centrum. Den lägesbild vi fått genom enkäter och möten med
medborgarna ligger till grund för att vi nu under hösten fokuserar extra på
stadskärnan och speciellt busshållplatserna där, säger Kenneth Mattsson,
kommunpolis i Halmstad.