Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fokus på framtidens äldremat har gett nöjdare kunder

Hemvårdsnämnden godkände i dag slutrapporten om ”Framtidens äldremat”, ett projekt som startade i maj 2018. Syftet med projektet har varit att göra de äldre mer delaktiga och öka kundnöjdheten kring mat och måltider samt säkerställa att samtliga äldreboenden arbetar efter gällande riktlinjer och rutiner när det gäller kost och nutrition.

– Maten är jätteviktig för våra äldre kunder som ofta är både sjuka och sköra. Man ska självklart få samma goda omsorg och kvalitet, oavsett vilket boende man bor på, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

I projektet ingick bland annat en inventering av samtliga avdelningars rutiner kring mat och måltider. All personal har fått utbildning, bland annat om innehållet i olika livsmedel. Boendena har också utsett kostombud och måltidsansvariga för att få en kontinuitet i arbetet.

På individnivå har syftet varit att tillgodose varje kunds behov och önskemål på bästa sätt. På boendena har man därför nu infört matråd där de äldre får möjlighet att tycka till om matsedeln.

– Måltiden har en stor social betydelse och det är viktigt att de äldre känner sig delaktiga i det arbetet. Det handlar inte bara om matens innehåll utan även dukning, uppläggning av mat och annat som ökar trivseln och välbefinnandet, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande hemvårdsnämnden.

Enkätsvar visar att arbetet gett resultat. Både när det gäller kvaliteten på maten och på de insatser som gjorts för att skapa en trevlig måltidsmiljö. I Socialstyrelsens årliga undersökning där man mäter de äldres nöjdhet med vård och omsorg ligger Halmstad generellt på en jämn nivå som är högre än i övriga Sverige. I förra undersökningen stack dock siffrorna för nöjdheten med måltidsupplevelsen ut med en ökning från 69 procent 2018, till 73 procent 2019.

– Vi kommer att fortsätta att lyssna på de äldre och utveckla arbetet runt mat och måltider. Det är viktigt att de får rätt och bra mat utifrån sitt behov, säger Ann-Charlott Mankell.

En enad hemvårdsnämnd gav också ett nytt uppdrag till hemvårdsförvaltningen att fortsätta arbetet med framtidens äldremat och ta fram en strategisk plan för mat och måltider även inom hemtjänsten.

– Jag tycker det är viktigt att vi tar den här frågan vidare och utvecklar måltiderna även för dem som bor hemma, säger Rose-Marie Henriksson.