Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Flera nya e-tjänster lanseras inom äldreomsorgen

Från och med 20 november är det möjligt att genomföra sin ansökan om trygghetslarm och matdistribution via e-tjänster.

Att erbjuda invånare möjligheten att hantera sina ärenden via e-tjänster istället för pappersblanketter har många fördelar. Förutom att det är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv så blir det framför allt enklare för de invånare som är i behov av att ansöka om trygghetslarm och matdistribution. Med e-tjänster kan man sköta sina ärenden när det passar en själv utan att behöva förhålla sig till telefontider eller kontorstider. Ärendehanteringen blir mer effektiv. Genom e-tjänsterna kan den sökande dessutom få sms/mejl när ärendet behandlas och när det är klart.

– Genom kommunens digitala stimulansmedel har vi kunnat höja takten för att öka e-tjänster inom äldreomsorgen med fokus på kundnyttan och att skapa användarvänliga och enkla e-tjänster. Vår ambition är att höja tillgängligheten, invånarnas delaktighet och samtidigt använda handläggarresurser till mer avancerat och komplext socialt arbete. Vi hoppas på en snar lagändring som möjliggör automatiserat beslutsfattande för att ge samma invånarservice som statliga myndigheter, till exempel vid trygghetslarm för äldre över 75 år. Vår förhoppning är att kommuninvånarna tilltalas av e-tjänsterna och använder dessa vid behov, säger Gabriela Arvidsson, myndighetschef på hemvårdsförvaltningen.

Den 13 november 2020 lanserade Halmstads kommun dessutom en e-tjänst som innebär att biståndshandläggare i andra kommuner numera kan skicka och registrera beställningar gällande tillfälliga vistelser i kommunen digitalt, något som tidigare hanterats manuellt med brev och fax. Även kommuninvånaren får fördel av denna e-tjänst då sms/mejl kan skickas till personen när ärendet behandlas och när det är klart, vilket underlättar för samtliga.

Fördelarna med att använda e-tjänster

Varför ska invånare använda en e-tjänst istället för att ringa, skicka in ett papper eller besöka kommunen?

  • man sparar tid på att använda e-tjänsten, jämfört med andra kontaktsätt
  • e-tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan oavsett om man befinner sig någon annanstans.
  • man får en bekräftelse via sms/mejl på att ens ärende är under handläggning och när ärendet är klart.
  • ärendehanteringen förkortas och snabbare besked eftersom nödvändiga uppgifter redan finns inregistrerade via e-tjänsten
  • e-tjänsten bidrar till ökad produktivitet och effektivitet hos kommunen, vilket leder till att skattemedel och handläggarkompetens används optimalt där den behövs bäst.