Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fem miljoner extra ska ge guldkant på vardagen för de äldre i höst

I höst får de äldre inom äldreomsorgen i Halmstad en extra guldkant på vardagen genom ett tillskott i form av ett statsbidrag på drygt fem miljoner kronor. På hemvårdsnämndens möte den 28 augusti beslöts att pengarna bland annat ska gå till ökad bemanning, stöd i digital teknik och till ett pilotprojekt i form av en resa utomlands för en grupp pensionärer på ett äldreboende.

Största delen av statsbidraget, 4,3 miljoner kronor, kommer att användas till ökad bemanning för att förgylla vardagar och helger för äldre med aktiviteter eller insatser som inte annars varit ekonomiskt möjliga. Inom anslaget ska även två nya projekt startas, ”vardagsrehab” och ”ungdomstrainee”. Anslaget fördelas till verksamheterna särskilt boende, korttidsboende, rehab och hemtjänst, både inom kommunal och privat regi.

– Vi vill förstärka vardagsrehabiliteringen för våra äldre, vilket handlar om att ta tillvara på alla tillfällen och möjligheter till aktivitet i vardagen och låta det ingå som en naturlig del i vård- och omsorgsarbetet. Vi vet att om våra äldre kan bibehålla sin fysiska förmåga så ökar det livsglädjen, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

”Ungdomstrainee” är ett projekt för att få unga människor under 18 år att bli intresserade av vårdyrket. De får timanställning och kan då till exempel delta vid promenader, läsa tidningen, spela spel, umgås med de äldre, sköta andra enklare uppgifter och lära sig grunderna inom äldreomsorgen.

Hemvårdsnämnden bejakar också ett personalinitiativ från Harplinge äldreboende i form av en resa utomlands för de boende. Resan förväntas ge positiva hälsoeffekter för de äldre. Deltagande boende betalar själva sin resa och logi, men det krävs medresande personal för att göra resan möjlig. Därför avsätts 95 000 kr för att täcka dessa personalkostnader.

– Livet tar inte slut för att man flyttar in på äldreboende. Många äldre har haft resor som en naturlig del av livet så länge hälsan tillät det och har en stor önskan om att få resa igen. Därför känns det mycket roligt att kunna ge dem denna möjlighet. Det blir ett pilotprojekt i Halmstad, men vi har sett vilka goda effekter det gett i till exempel Västervik, säger Ann-Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden.

I höst kommer det också erbjudas handledning och stöd i digital teknik för att minska det digitala utanförskapet för Halmstads äldre. Satsningen på 250 000 kr vänder sig till alla över 65 år. 150 000 kr kommer också att avsättas för validering av undersköterskor samt till visstidsanställningar riktat till deltagare i integrationsprojektet. Slutligen kommer också en specialistutbildning genomföras, med fokus på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med personer med demenssjukdom, till en kostnad av 150 000 kr.