Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fel i detalj men rätt i sak – ärendet åter till hemvårdsnämnden för ny prövning

En person som bor i Halmstads kommun sökte hemtjänst inför sin sommarvistelse i Falkenbergs kommun, något som hemvårdsnämnden i Halmstad avslog.

Detta på grund av det allvarliga läge i samhället och de rådande restriktionerna samt betydande smittriskerna i hela landet som Covid -19 medfört.

Förvaltningsrätten upphävde nämndens beslut och hemvårdsnämnden begärde prövningstillstånd hos kammarrätten. Kammarrätten meddelade prövningstillstånd på nämndens begäran och undanröjde såväl förvaltningsrättens dom som nämndens beslut. Kammarrätten menar att vissa aspekter ska lämnas utanför vid ny prövning. Kammarrätten har nu upphävt beslutet och bestämt att hemvårdsnämnden ska göra en ny prövning.

- Kammarrätten har varken avslagit nämndens beslut eller beviljat de sökta biståndsinsatserna. Avgörandet är fortfarande oklart. Biståndshandläggare och socialsekreterare runt om i landet är i stort behov av vägledning och tydlig lagtolkning kring rätten till biståndsinsatser utanför hemkommunen och vad som ingår i skälig levnadsnivå under Coronapandemin, säger myndighetschef Gabriela Arvidsson på hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun.

Kammarrätten påpekar i domen bland annat:
• Kammarrätten kan enligt huvudregeln inte pröva annat än vad förvaltningsrätten prövat.
• Förvaltningsrätten i Göteborg har upphävt nämndens beslut utan att varken pröva det i sak eller besluta om den fortsatta handläggningen av ansökan om bistånd. Förvaltningsrättens dom innebär därmed att personen inte har fått sin ansökan om bistånd prövad. Därför kommer omfattningen av det bistånd den enskilde behöver för att tillgodoses en skälig levnadsnivå i första hand prövas av nämnden.