Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

En vecka fri från våld - #vågavaraförebild

Denna vecka uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor genom att ägna veckan åt lyfta fram goda exempel på hur våld i nära relation bekämpas på olika håll.

Det sker under temat #vågavaraförebild.

Socialförvaltningens vill lyfta fram det goda samarbete med det kommunala bostadsbolaget, HFAB, i arbetet som kallas Huskurage.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg för att agera när de uppmärksammar våld i sitt bostadsområde.

I Halmstads kommun har Huskurage funnits sedan 2018. Sedan dess har socialtjänsten genomfört en informationssatsning för personal inom HFAB då det gäller våld i nära relation som kommer att erbjudas återkommande när behov uppstår.

HFAB berättar att de har kontaktats av en bostadsrättsförening som efter att ha inspirerats av Huskurage anordnat en föreläsning för sina medlemmar med en tidigare våldsutsatt kvinna, vilket var väldigt uppskattat

Vi har idag med flera goda exempel där människor har knackat på sina grannar och på så sätt stoppat våldet efter att ha läst om Huskurage i sina trappuppgångar.

Ett exempel är när ett nyinflyttat par som hört bråk och dunstar från våningen ovanför knackade på och påtalade vad de hade hört. Bråken och dusterna upphörde efter det. När bråken efter en period återigen började, knackade de på igen och därefter upphörde det helt..

Vi kan också berätta om flera våldsutsatta som har sökt hjälp efter att ha sett kontaktuppgifter till socialtjänsten i sin tvättstuga. Vid ett tillfälle ringde en kvinna direkt från tvättstugan efter att ha sett information där om att man kan få hjälp hos socialtjänsten om man är utsatt för våld.

Att utsättas för våld är inte acceptabelt. Tillsammans kan vi bekämpa våld i nära relation genom att inte blunda och visa omsorg för våra medmänniskor. På socialförvaltningen kan både våldsutsatta och de som utövar våld få hjälp.

Behöver du skydd, kontakta Mottagningsenheten på dagtid på 035-13 78 88. Under kvällar och helger ring 112.

Vill du ha stöd utifrån våldsutsatthet eller vill du sluta utsätta dina närstående för våld, kan du ansöka om stöd på Kriscentrum genom att kontakta mottagningsenhetenlänk till annan webbplats.