Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

E-handel planeras att införas i hemtjänsten

Hemvårdsnämnden har beslutat att ersätta inköp av dagligvaror i butik för hemtjänstkunder i Halmstad. Införandet planeras att ske successivt med start i ett par pilotområden.

Idag utförs inköp av dagligvaror av hemtjänstpersonal för kunder som har inköp som en biståndsbeviljad insats. Det innebär att personalen handlar i kundens närmaste butik efter en inköpslista med kundens egna pengar. Inköpen i butik är tidskrävande för personalen och för kunderna varierar både sortiment och kostnad utav varor beroende på vilken deras närmaste butik är.

Inköp via e-handel kommer att ske via en upphandlad webbutik. Därefter plockar butikspersonal ihop varorna och levererar dem till kunder som själva kan ta emot leveranser. För kunder som inte har möjlighet att ta emot varor själv sker istället leverans av hemvårdsförvaltningens personal.

– En stor fördel med e-handel är att beställningen av varor görs av kunden och hemtjänstpersonal tillsammans i webbutiken. Det innebär att när man ser och själv kan välja bland utbudet av varor ger det också kunden större delaktighet, valfrihet och kvalitet, säger Ann-Charlott Mankell (M) ordförande i hemvårdsnämnden.

I och med övergången till e-handel behöver personalen inte längre hantera kundens privata pengar eftersom alla inköp faktureras istället.

– Inköp via e-handel kommer inte innebära någon merkostnad för våra kunder. Det finns heller inga krav på att våra kunder ska ha en egen internetuppkoppling eller dator hemma. Kommunen kommer att stå för all teknik och även internetuppkoppling, säger Rose-Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden.

Hemvårdsnämnden ger nu hemvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till underlag för upphandling av en e-handel leverantör. Upphandlingen kommer att påbörjas under 2019, därefter kan pilotområdena starta med e-handel för inköp av dagligvaror.