Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

E-handel och rehabiliteringsbassäng två av ärendena vid hemvårdsnämnden 24 juni

Inköp av mat och andra dagligvaror inom hemtjänsten ska under en period göras via e-handel istället för att personalen handlar i butik. Hemvårdsnämnden beslutade i dag att en upphandling av e-handel av dagligvaror ska genomföras. Förändringen ska genomföras successivt i pilotområden och utvärderas efter åtta månader.

För hemvårdsförvaltningens kunder som har biståndsbeviljade inköp handlar hemvårdspersonal livsmedel, hygienartiklar och andra dagligvaror i närmaste butik efter inköpslista. Personalen använder kundernas privata medel vid inköpet och hjälper till att packa upp varorna om det behövs. Mycket tid läggs på att köa vid kassor, redovisa kvitton och kontanter och hantera felaktiga inköpslistor.

Likvärdiga tjänster

Syftet med att nu testa e-handel via upphandlad leverantör är dels att frigöra hemtjänstpersonal för omvårdnadsinsatser istället för serviceinsatser, dels att kvalitetssäkra insatsen så att alla kunder får ett mer likvärdigt utförande. Alla kunder får till exempel tillgång till samma utbud, extrapriser och hemleverans. Hemtjänstpersonal medverka endast vid beställningen av varorna, såvida kunden inte själv ka ta emot varorna då sköts det av hemvårdsförvaltningens servicepersonal.

Upphandlingen planeras vara klar i december. Kostnaden för införandet av e-handel beräknas till 3,8 miljoner kronor.

Önskemål om rehabiliteringsbassäng

Hemvårdsnämnden står fast vid sitt önskemål att Halmstads kommun ska bygga en rehabiliteringsbassäng i det nya korttidsboende som ska uppföras på Nymansgatan i Halmstad.

En bassäng har planerats efter önskemål från hemvårdsnämnden. Projekteringen har dock visat att bassängen blir 2–4 miljoner dyrare än beräknat och att driftskostnaden kommer att fördubblas till 1,3 miljoner kronor per år. Detta fick nyligen fastighetsnämndens ordförande Carl-Johan Berthilsson att föreslå kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att se över lämpligheten med att bygga en bassäng.

Hälsofrämjande

Frågan lämnades då vidare till hemvårdsnämnden, som dock menar att bassängbygget lönar sig. För varje person där behovet av hemtjänst och inflytt på äldreboende kan fördröjas ett år genom hälsofrämjande åtgärder sparar Halmstads kommun 400 000 kronor per år.

Hemvårdsnämndens lämnar nu sitt yttrande till samhällsbyggnadsutskottet.