Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre samverkan ger ökad trygghet för barn - ny e-tjänst för orosanmälan

Halmstads kommun underlättar nu arbetet med orosanmälningar. En så kallad e-tjänst finns nu internt för att det ska bli ännu enklare för personalen inom skolan att anmäla om ett barn far illa.

 

Halmstads kommun underlättar nu arbetet med orosanmälningar. En så kallad e-tjänst finns nu internt för att det ska bli ännu enklare för personalen inom skolan att anmäla om ett barn far illa.

Halmstads kommuns e-tjänst för orosanmälan ser numera annorlunda ut och kan användas av alla medarbetare inom förskola och skola med kommunen som huvudman. Tjänsten och ersätter hanteringen med bland annat fax och postgång.

Den nya tjänsten är säkrare och hanteringen av information blir också bättre. Om en anställd inom skolan eller barnomsorgen gör en orosanmälan kring ett barn kan man nu följa ärendet och få återkoppling som anmälare.

- Det känns väldigt bra att vi har genomfört detta arbete. Det skapar större trygghet för vår personal att få återkoppling om att anmälan är mottagen och arbete pågår. Den här tjänsten skapar större möjligheter till samverkan mellan förvaltningarna och gör att får vi ett ännu bättre redskap för att kunna stödja de barn som vi tror far illa, säger Wictoria Pålsson, rektor på Brunnsåkersskolan.

Tvåårigt utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet som har pågått i två år har skett under ledning av Mia Lundholm, verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen tillsammans med IT-service, mottagningsenheten på socialförvaltningen och företrädare för en rad skolor i kommunen.

Tjänsten har utvecklats i nära samarbete med representanter från både skola och socialtjänst. En stor och viktig fråga har varit möjligheten för anmälare att kunna följa ärendet och få återkoppling vid beslut. Vi har inte hittat något bra exempel på verksamhet som har en lösning för det så det har vi tillsammans med vår e-tjänsteleverantör nu skapat. Det finns nu inbyggt i e-tjänsten och från de verksamheter som deltagit i arbetet har det varit återkopplingen man varit allra mest nöjd med. Ambitionen är nu att kunna erbjuda lösningen för kommunens friskolor och därefter till Region Halland och polisen.