Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äldreboendena skapar besöksplatser

Kommunens äldreboenden ställer nu i ordning särskilda mötesplatser utomhus så att närstående äntligen kan träffas. Från den 20 maj blir detta möjligt.

På mötesplatserna finns bänkar, och markeringar säkerställer att mötena hålls med två meters avstånd – det minimiavstånd som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med att ställa i ordning platserna pågår och information om den nya möjligheten att träffa närstående är på väg ut till de boende och deras närstående.

Alternativet plexiglas har diskuterats men med rekommenderat avstånd behövs inte någon barriär mellan dem som möts.

Besöksplats på Kattegatts äldreboende.

Besöksplats på Kattegatts äldreboende.

Viktigt att följa regler

Genom mötesplatserna vill äldreboendena underlätta för alla som länge fått avstå från att träffa varandra. Samtidigt är det viktigt att förhindra smittspridning och därför ombeds alla som vill göra besök att följa några viktiga regler.

  • Håll minst två meters avstånd, hela tiden. Du får alltså inte gå iväg med den boende eller kör denne i rullstolen.
  • Du måstevara helt frisk vid besöket.
  • Ring till avdelningen före besöket så att personalen kan förbereda den som ska få besök.

Om flera närstående vill göra besök samtidigt kan det hända att tiden behöver ändras.

Besök utifrån den boendes villkor

Våra medarbetare kommer att ta hänsyn till behoven inför varje enskilt besök så att mötena kan ske på tryggt och riskfritt sätt.

Hela tiden under coronakrisen försökt ordna möten digitalt eller på stort avstånd, exempelvis från en balkong. Mötesplatserna utomhus är ytterligare en möjlighet. Alternativet plexiglas har diskuterats men med rekommenderat avstånd behövs inte någon barriär mellan dem som möts.