Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ansök om inkluderingsmedel 2018

Inkluderingsmedlen är projektmedel och kan sökas av Halmstads kommuns förvaltningar och bolag samt av icke vinstdrivande företag. I år är inkluderingsmedlen 3 miljoner kronor.

 Medlen kan inte sökas av:

 • privatpersoner
 • kultur- eller idrottsföreningar som kan söka riktade bidrag
  från kommunens olika förvaltningar

Målområden

Målområde för projekt kan vara något av följande exempel:

 • Utbildning- eller informationsinsats riktat mot personal som
  arbetar med inkludering/integration
 • Utbildning eller informationsinsatser riktat mot nyanlända
 • Ökad delaktighet för funktionsnedsatta
 • Aktiv fritid för barn och unga i segregerade områden
 • Nätverk för barn och/eller vuxna nyanlända
 • Ökad andel simkunniga
 • Öka anställningsbarhet

Andra målområden kan beaktas om grundförutsättningarna är
uppfyllda

Syftet med projektet ska medföra att något av nedanstående kriterier uppfylls

Ska anges i ansökan.

För att godkännas ska ett projekt vara:

 • Icke diskriminerande
 • Medverka till att underlätta integration
 • Bidra till att motverka utanförskap
 • Bidra till demokratiutveckling

Ansökningstid

Ansökningstiden är löpande under hela 2018. Ansökningsperioden
avslutas när medlen är förbrukade eller senast den 12 december 2018.

Ansökan ska innehålla

Projektansökan ska innehålla:

 • Syfte
 • Mål
 • Målgrupp
 • Sökt belopp
 • Tidsram
 • Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet kan vara chef eller projektledare på
någon nivå som i sin övriga verksamhet har personal och/eller budgetansvar.

Ansökningar diarieförs och beslutas fortlöpande.

Ansökan skickas digitalt till Annika Vannerberg

Exempel på beviljade projekt 2017

 • Kompetensutveckling
 • Språkvänner
 • Språkcafeér
 • Sommarlovsaktiviteter
 • Sim- och cykelundervisning barn och vuxna
 • Asylboende, aktiviteter
 • Sommarkort
 • Stöd till nätverk och föreningar
 • Utställning Internationell psykos