Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Innovationssmedjan för bättre omsorg

Nu blir det blir riktig digitaliseringsverkstad eller smedja inom socialförvaltningen i Halmstad.

Socialförvaltningen har starta Innovationssmedjan. Det innebär att personal på förvaltningen utbildas i Service Design eller tjänstedesign.

Utbildningen sker i samarbete med Högskolan i Halmstad under hösten 2019 och våren 2020. Efter att utbildningen är genomförd ska dessa digitaliseringsambassadörer ingå i en innovationsgrupp-smedjan.

Syftet med att starta innovationssmedja är att ta fånga och ta till vara både medarbetare och brukares innovationskraft. Genom att använda tjänstedesign som metod kan förvaltningen genom innovationssmedjan få fram nya produkter och tjänster som effektivt kan spridas i verksamheterna.

Användare i centrum

I ett samhälle med ökande digitalisering och tjänstefokus är det avgörande att sätta användaren i centrum. Genom att vi utgår från användarens upplevelser, mål, drivkrafter och beteenden kan vi skapa relevanta värden för både organisation och användare. Vi behöver göra det utifrån ett helhetsperspektiv där alla kontakter med användaren – digitala såväl som analoga – är konsekventa och ingår i en helhet.

Service Design – eller tjänstedesign – är en samling designorienterade metoder som går ut på att ta ett helhetsgrepp om en användares kontakter och interaktioner med en organisation och deras tjänster.

- Genom att ge intresserade medarbetare spetskompetens på detta område tillvaratar vi både deras och våra brukares engagemang för utveckling. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till många goda idéer och nya produkter, säger socialchefen i Halmstad Hans Jörgen Wahlhed.