Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Rehabilitering

Kommunrehab i hemvårdsförvaltningen vänder sig till dig som har behov av rehabiliteringsinsatser. 

För att ha rätt till insatser krävs att:

  • bor i något av kommunens äldreboenden (ej privata)
  • är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Hälso- och sjukvårdsenheten inom socialförvaltningen vänder sig till dig som:

  • bor på något av socialnämndens gruppbostäder eller servicebostäder (även privata)
  • deltar i daglig verksamhet enligt LSS
  • är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Kommunrehab

Kommunrehab inom hemvårdsförvaltningen arbetar för att du ska kunna bibehålla, återfå eller öka din självständighet i vardagens aktiviteter.

Kommunrehab består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt en rehabassistent.

Exempel på våra insatser:

  • planera och utföra rehabilitering i hemmet
  • handleda omsorgspersonal och närstående
  • bedöma och prova ut hjälpmedel
  • bedöma behovet av anpassning i bostaden.

De dagliga aktiviteterna ger goda och naturliga träningsmöjligheter. Därför har sjukgymnaster och arbetsterapeuter ett nära samarbete med omsorgspersonalen som ingår som en viktig del av rehabiliteringen.

Hälso- och sjukvårdsenheten inom socialförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar för att du ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt trots din funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdsenheten består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och logoped.

Tillsammans med dig, dina anhöriga samt personal bedömer vi dina behov av habilitering/rehabilitering och hjälpmedel.

Vi arbetar för att utveckla, anpassa och upprätthålla fysisk, psykisk och social hälsa och funktion utifrån dina förutsättningar och mål.