Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hemsjukvård

Region Halland och  kommmunerna i Halland har gemensamt bestämt hur sjukvården i hemmet ska fungera. Regionen har fortsatt ansvar för att förse hemsjukvården med läkare.

Vad är hemsjukvård i Halland?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.

I första hand får du vård vid din vårdcentral men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjukvård i kommunens regi. Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård.

Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insatser som ska göras.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar.

Jämlik hemsjukvård utifrån patientens behov

Kommunen har ansvaret för hemsjukvården. Det innebär att nästan all vårdpersonal som arbetar hemma hos patienterna är anställd av kommunen.

Kommunens personal inom hemsjukvården består av sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården. Regionen har också ansvar för viss rehabilitering och habilitering.

Den gemensamma modellen har dina behov i fokus och syftar till att hemsjukvården ska bli jämlik i hela länet. Ansvaret för vården ska också bli tydligare. Tanken är att du som patient i allt större utsträckning ska få dina behov av vård tillgodosedda i ditt hem.

Efter hand ska man också kunna erbjuda allt mer avancerad sjukvård i hemmet. På så sätt slipper du ligga på sjukhus i onödan – och det är en viktig kvalitetsfråga.

Politisk nämnd med fokus på kvalitet

En gemensam politisk nämnd med representanter från kommunerna och regionen följer upp och utvecklar den gemensamma modellen. Nämnden arbetar också med kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet.