Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Checklista med tips som kan öka tillgängligheten – och omsättningen

Bemötande av gäster och kunder bedöms, och respekt för olika etniska grupper. Särskild hänsyn tas till om tillgänglighet åstadkommits med intelligens och fantasi

HITTA – hittar kunderna till dig?

 • 1. Annonsering och information har tydlig och lättläst text.
 • 2. Webbplatsen har tydlig, lättläst och talande text.
 • 3. Skyltning på fasaden är belyst och lätt läsbar från andra sidan gatan.
 • 4. Skyltning vid entrén är ca 120 över marken och lätt läsbar.
 • 5. Öppettiderna är tydligt angivna på entréskylten, gärna i relief/punktskrift.
 • 6. Entrén är tydligt markerad i fasaden genom utformning, färgsättning och belysning.

KOMMA IN – kommer kunderna in till dig?

 • 7. Glasytor är tydligt markerade ungefär 40 och 160 cm över mark/golv så att synskadade lätt kan urskilja dem.
 • 8. Det finns inga lösa skyltar, lågt hängande markiser eller föremål man kan snubbla eller skada sig på vid entrén.
 • 9. Dörrhandtagen är greppvänliga och placerade i ca 90 cm höjd.
 • 10. Tunga och tröga dörrar är försedda med dörröppnare.
 • 11. Knappar för dörröppnare och ringklockor syns väl och är placerade på ca 90 cm höjd och ungefär 70 cm från innerhörnet, så att en person i rullstol kommer åt dem.
 • 12. Det finns fritt utrymme för rullstol, rollator eller liknande, både utanför och innanför entrén.
 • 13. Dörrtrösklar är borttagna eller fasade.
 • 14. Trappsteg i entrén är kompletterade eller byggs om med ramp med maximal lutning 1:12 (helst 1:20) eller med någon form av hiss/lyft för personer i rullstol.
 • 15. En lös ramp kan läggas ut vid behov (i avvaktan på en ombyggnad).
 • 16. Trappor är försedda med greppvänlig ledstång ca 90 cm över trappframkant.
 • 17. Första och sista stegen i trappor är kontrastmarkerade.

ANVÄNDA – kan kunderna handla/få service hos dig?

 • 18. Receptionen/kassan är väl synlig och gärna placerad direkt innanför entrén.
 • 19. Receptions- och kassadisk har en del med en lägre nivå på ungefär 80 cm höjd (eller höj- och sänkbar), med hänsyn till personer i rullstol.
 • 20. Gångarna är rymliga och utan hinder, så att man lätt kan ta sig fram i lokalen.
 • 21. Trappor och nivåskillnader inne i lokalen är kompletterade med ramp eller hiss/lyft.
 • 22. Hyllor och varuställ i butik är placerade och utformade så att även personer i rullstol kan komma fram och själva plocka varor.
 • 23. Minst en provhytt i butiken är utformad för en person i rullstol med assistans.
 • 24. Varor i butik har tydlig information och prismärkning.
 • 25. I restaurangen är menyn tydlig och lätt att läsa.
 • 26. Personer som sitter i rullstol kan själva ta mat från buffén.
 • 27. Kölappar har stora, tydliga siffror. Könummer presenteras på en stor display eller med talande utrop.
 • 28. Belysningen är bra och utan bländning.
 • 29. Luftkvaliteten är bra, utan starka dofter, och bra städrutiner finns.
 • 30. Ljudmiljön är bra, utan störande buller eller bakgrundsljud.
 • 31. Kundtoaletten är handikappanpassad.

SERVICE – hur bemöter ni kunderna?

 • 32. Personalen är uppmärksam och har en bra attityd och servicekänsla.
 • 33. Kunden blir personligt bemött med frågor om vad man kan stå till tjänst med.
 • 34. Kunden får information om varor, ledsagning, plock av varor, packning etc.
 • 35. Personal och ledning är lyhörda för önskemål från kunder med speciella behov.