Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte står till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan kommunens insatser, i form av daglig verksamhet eller sysselsättning, bli aktuella.
 
Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. Verksamheten kan därför se olika ut. Daglig verksamhet är inte en anställning.

Anvisningar för daglig verksamhet

Daglig verksamheterna bedrivs utifrån anvisningar som beslutas av politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Anvisningarna reglerar olika avgifter och slår fast vissa principer som verksamheten ska arbeta utifrån.

Hur du söker sysselsättning enligt SoL
Hur du söker daglig verksamhet enligt LSS