Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig med en omfattande funktionsnedsättning som behöver ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Vem kan få personlig assistans?

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka om personlig assistans för din dagliga livsföring. Avgörande är om du behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven, det vill säga:

  • hjälp med personlig hygien
  • hjälp med på- och avklädning
  • hjälp med måltider
  • hjälp med kommunikation
  • eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Det är framförallt vuxna under 65 år med mycket omfattande funktionsnedsättningar som har rätt att få personlig assistans. Barn som har omfattande vårdbehov kan i vissa fall ha rätt till personlig assistans.

Du betalar ingen avgift för den personliga assistansen men om du är beviljad handikappersättning eller vårdbidrag är det vanligt att denna påverkas.

Vem utför personlig assistans?

Du väljer själv vem som ska anordna din personliga assistans och det finns olika alternativ:

  • kommunen
  • privata assistansutförare
  • kooperativ
  • vara egen arbetsgivare

Var ansöker jag om personlig assistans?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller Försäkringskassanlänk till annan webbplats. Kontakta kommunen för att få mer information.

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende. Har du grundläggande behov med mer än 20 tim per vecka är det försäkringskassan som utreder och beslutar och du kan då ansöka direkt hos försäkringskassan.

Om dina grundläggande behov är under 20 timmar per vecka, är det alltid kommunen du vänder dig till.

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.