Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ledsagare till personer med funktionsnedsättning

Ledsagarservice är en insats för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra jämnåriga. Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. 

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice kan beviljas dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att promenera. Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande. Endast i undantagsfall kan barn under 12 år få ledsagarservice. 

Hur går det  till?

Du ansöker muntligt eller skriftligt om ledsagare. Ditt behov utreds och bedöms av en socialsekreterare. Du får därefter ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga det inom 3 veckor från det datum du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Vem är ledsagare?

Du får hjälp med att finna en lämplig ledsagare, men kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare.

Vad kostar det?

Ledsagarservicen kostar ingenting, men du betalar själv för de aktiviteter du deltar i. Eventuella resor bör ske med allmänna kommunikationer eller färdtjänst.

Vart vänder jag mig?

Du ansöker muntligt eller skriftligt om kontaktperson hos kommunen där en handläggare utreder ditt behov av stöd. 

Bli ledsagare

Anmäl intresse för att bli ledsagare och få mer information.