Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Korttidstillsyn för skolungdom

Vissa skolungdomar med funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara sig ensamma när deras föräldrar förvärvsarbetar. Man kan då få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och andra ledigheter.

Korttidstillsynen innebär trygghet och meningsfull sysselsättning. Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.
Korttidstillsyn finns idag på olika geografiska platser inom kommunen.

Vem kan få korttidstillsyn?

Vårdnadshavare till skolungdom som är 13-20 år har rätt att ansöka om insatsen. I undantagsfall kan tillsyn beviljas även till ungdomar vars vårdnadshavare inte arbetar.

Här kan du få korttidstillsyn i kommunen

  • Kortidstillsyn (Furuvägen 58)
  • Östergård (Östergårdsskolan) Kartalänk till annan webbplats
  • Sannarp (Sannarpsgymnasiet) Kartalänk till annan webbplats

Personal

Inom korttidstillsynen finns bemanning för att kunna tillgodose ditt individuella behov av trygghet och meningsfull sysselsättning. Lämpliga utbildningar för personalen finns inom de pedagogiska, medicinska, sociala och habiliterande områdena. Formella utbildningar kompletteras med krav på kunskap om funktionsnedsättningar, bemötandets betydelse samt lämplighet.

Boka tider

När du fått ett beslut på korttidstillsyn, gör du upp om bokning av tider med den enhet du tillhör. De tider du får gäller - om du vill ändra tider kan det göras i mån av bemanning och plats.

Vart vänder jag mig?

Vänd dig till kommunen för att komma i kontakt med en socialsekreterare, som kan utreda ditt behov och fatta beslut om insatsen.

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.