Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kontaktperson till person med funktionsnedsättning

En kontaktperson är en person att känna samhörighet med och som utgör ett stöd i olika situationer. Kontaktpersonen ska ha tid och intresse av att genom samvaro ge hjälp till fritidsaktiviteter. Han/hon medverkar till att du får möjligheter att delta i samhällslivet. En kontaktperson ska fungera som en god vän, exempelvis ringa och prata en stund, hälsa på eller bjuda hem på fika. Du och din kontaktperson förväntas ha någon form av kontakt varje vecka.

Du betalar själv dina utgifter för till exempel entréavgifter, men du har inte några kostnader för kontaktpersonens eventuella utgifter.

Vem kan få kontaktperson?

Kontaktperson kan beviljas dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du som beviljas kontaktperson har få eller inga kontakter utanför familjen. Du känner dig ensam och har svårt att på egen hand knyta och upprätthålla kontakter. Insatsen kontaktperson riktar sig främst till vuxna.

Hur får jag kontaktperson?

Du ansöker muntligt eller skriftligt om kontaktperson hos kommunen där en handläggare utreder ditt behov av stöd.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut  Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.

Vem är kontaktperson?

Kontaktpersoner kan ha olika ålder, kön och intressen. Du får hjälp att finna en kontaktperson som passar ihop med dig och som du kan känna gemenskap med. Det görs alltid en utredning på kontaktpersonen innan han eller hon blir godkänd för att ta ett uppdrag.

Bli kontaktperson

Intresseanmälan för att bli kontaktperson åt någon med funktionsnedsättning