Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Individuell plan – LSS

Du som har insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska erbjudas en individuell plan.

En individuell plan kan du ha nytta av

  • när du i god tid vill planera inför en förändring i ditt liv, t ex att flytta hemifrån.
  • när du tycker att andra bestämmer för mycket, och du vill ha mer inflytande över ditt liv.
  • när du vill att de insatser du får skall samordnas på ett bra sätt.
  • när du vill kunna följa upp och utvärdera hur planeringen fungerar.

Hur går det till?

En individuell plan börjar med ett planeringsmöte. Tillsammans med de personer du tycker är viktiga, diskuterar du vad du vill förändra i ditt liv. Resultatet av det ni kommer fram till skrivs ned och sparas. Efter en i förväg bestämd tid följs planeringen upp. Vid den tidpunkt då dina önskemål eller behov enligt planen skall vara uppfyllda träffas ni för att ta reda på hur det gick.

Du bestämmer själv

  • vem som ska ansvara för att upprätta planen.
  • vem eller vilka som ska bjudas in till planeringsmötena.
  • vilka behov eller önskemål som skall finnas med i planen.

Vart vänder jag mig?

Kontakta kommunen via Halmstad direkt på telefon: 035 - 13 70 00