Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Socialtjänstlagen, SoL

När du vänder dig till socialtjänsten och ansöker om stöd och hjälp, är det socialtjänstlagen (SoL) som är den lagstiftning som används i första hand. 

Vad innehåller socialtjänstlagen?

De övergripande målen för socialtjänsten är att man ska främja människors:

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänstlagen är en ramlag. Det betyder att det inte är detaljstyrt vad du kan ansöka om. Det kan nämligen vara väldigt olika från person till person vad man behöver för att kunna ha levnadsvillkor enligt socialtjänstlagens mål. Det kan till exempel vara boendestöd, kontaktperson eller någon annan stödinsats för att få vardagen att fungera. 

Kontakt

Vill du veta mer eller ansöka om en insats, vänd dig till Halmstads kommun. 

Att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med de beslut som fattats, kan du överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.