Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fritidsverksamhet – sök bidrag

Socialnämnden vill bidra till att personer med funktionsnedsättningar ska kunna engagera sig och vara delaktiga i samhällets utbud av kultur, idrott och rekreation.

Målsättningen är att alla medborgare ska känna sig inkluderade i de möjligheter som erbjuds i Halmstads kommun.

Kommunens närhet till hav, skog och natur och många möjligheter till friluftsliv ska kunna utnyttjas av alla. Det rika föreningslivet med möjlighet att prova på och engagera sig inom mängder av olika idrotter kan bli ännu mer tillgängligt.

Vårt bibliotek, vår teater och flertalet konsthallar ger oss möjlighet att ta del av och medverka i konst, musik, teater och litteratur, men vi kan göra ännu mer för att bjuda in fler att skapa en aktiv fritid.

Nya pengar 2017

Även under 2017 har socialnämnden avsatt medel till särskilt föreningsstöd inom området fritid för personer med funktionsnedsättningar. Medlen är sökbara fram till 31/12 2016 för fördelning under februari månad.

Grunden för att kunna erhålla föreningsstöd är att en förening har eller önskar starta verksamhet för målgruppen. Det kan också vara en förening som önskar stöd för att kunna utvidga ordinarie verksamhet och göra den mer tillgänglig för fler. Det kan också vara en förening i samverkan med annan verksamhet.

Verksamheten ska vända sig till personer med funktionsnedsättning över 18 år.

Vi tar gärna emot alla idéer och förslag, så lämna in föreningens idé om hur vi kan göra Halmstad till en ännu mer inkluderande kommun.

De föreningar som beviljades anslag för 2016 ska i samband med ansökan för 2017 redovisa hur man använt eller planerar att använda medlen för 2016.

 Ansök via detta formulär: